Interreg

Deutschland-Nederland

Grenzübergreifende Ökologische Verbindung / Grensoverschrijdende ecologische verbinding

Grensoverschrijdende ecologische verbinding B.L. Tijdenskanaal - Lethe - Brualer Schlot

Het project ‘Grensoverschrijdende ecologische verbinding’ loopt tot september 2020 en beoogt de ontwikkeling van een grensoverschrijdende ecologische verbindingszone, met als doel de natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa in Nederland te verbinden met het watersysteem en de natuurgebieden langs de Eems in Duitsland. Hierdoor ontstaat er een robuust, grensoverschrijdend natuurnetwerk waarin Europees beschermde soorten als otter, bever en ringslang zich kunnen verplaatsen.
Door relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen in het tussengelegen gebied kunnen hier de natuurwaarden worden verstrekt. Op deze wijze ontstaat in oost-west richting een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden als ‘ecologische schakel’ tussen de Nederlandse natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland. Er ontstaat een robuust, grensoverschrijdend netwerk van “gewone” en Natura 2000 natuurgebieden.
Naast een ecologische inrichting zal worden onderzocht of er in hetzelfde tracé ook een recreatieve route kan worden ingepast. Gezien de ligging van enkele oude verdedigingswerken (‘schansen’) in het gebied zou dit mogelijk een aantrekkelijke wandelroute kunnen opleveren.
Door de samenwerking in het project tussen Duitse en Nederlandse partijen vindt kennisuitwisseling en -ontwikkeling plaats; Nederlandse partijen leren in het project van de Duitse aanpak en omgekeerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

870.765,00 €

Projectlooptijd

1.1.2018 - 30.6.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Provincie Groningen

Projectpartners

Prolander, Landkreis Leer, Landkreis Emsland, Gemeinde Rhede (Ems), Unterhaltungsverband 104, Landesfischereiverband Weser Ems e.v., Naturschutzstiftung Emsland, Waterschap Hunze en Aa's, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, Gemeente Westerwolde, Staatsbosbeheer, Angelsportverein Rhede (Ems) e.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
Angelsportverein Rhede (Ems) e.V. 250,00 €
EFRE / EFRO 435.000,00 €
Gemeente Westerwolde 5.000,00 €
Gemeinde Rhede (Ems) 0,00 €
Landesfischereiverband Weser Ems e.v. 0,00 €
Landkreis Emsland 0,00 €
Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt 5.000,00 €
MB Niedersachsen 100.000,00 €
Naturschutzstiftung Emsland 30.000,00 €
Programma Landelijk Gebied Groningen 130.515,00 €
Prolander 0,00 €
Provincie Groningen 100.000,00 €
Sportvisserij Groningen Drenthe (voorm. Hengelsportfederatie) 0,00 €
Staatsbosbeheer 10.000,00 €
Unterhaltungsverband 104 5.000,00 €
Waterschap Hunze en Aa's 50.000,00 €