Interreg

Deutschland-Nederland

Grenzenlos Moor - Grenzeloos veen

GRENZELOZE ONTWIKKELING VAN HET „INTERNATIONALE NATURPARK BOURTANGER MOOR – BARGERVEEN“ ALS RUIMTE VOOR NATUUR, BEDRIJVIGHEID EN BELEVING

Het project “Grenzeloos veen” loopt tot eind 2018 en beoogt een grensoverschrijdende ontwikkeling van het Internationale Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen (INP). Dit natuurpark, dat zich uitstrekt aan weerszijden van de grens, vormt het hart van wat eens het grootste aaneengesloten hoogveengebied van Centraal-Europa was. De basis van het project “Grenzeloos veen” wordt gevormd door een in grensoverschrijdend overleg tot stand gekomen strategie om van het natuurpark een gebied te maken dat ruimte biedt voor natuur, beleving, leefbaarheid en bedrijvigheid. Deze drie ontwikkelingsdoelen worden binnen het project “Grenzeloos veen” omgezet in zeven pakketten maatregelen: Voor het veen als ruimte voor natuur zijn er omvangrijke maatregelen rond de directe en indirecte regulering van de waterhuishouding. Voor het veen als ruimte voor beleving staan diverse maatregelen gepland voor een uniforme waarneming van het natuurpark aan beide kanten van de grens en een verbeterd visitormanagement. Met het oog op het veen als ruimte om te leven en voor bedrijvigheid zijn er maatregelen om overlast voor agrarisch en bewoond gebied te voorkomen en innovatieve productiemethoden te testen die de natuur niet schaden. Cruciaal in dit alles is dat alle maatregelen in goed overleg worden uitgevoerd.

De realisering van het project “Grenzeloos veen” is in handen van een consortium dat wordt gevormd door elf partners uit overheid en semi-overheid. De partners zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de afzonderlijke maatregelen en gezamenlijk zetten ze zich in voor de gedeelde doelstelling: het ontwikkelen van het natuurpark. De structurele basis van het project wordt gewaarborgd door de verenigingsstructuur van het Internationale Naturparks Bourtanger Moor – Bargerveen e.V., de vereniging die ook als leadpartner optreedt.