Interreg

Deutschland-Nederland

Grenzen bewegen

Grenzen bewegen

In het kader van het project werd de doelgroep met behulp van een meerweeks kwalificatieprogramma voor de arbeidsmarkt in het buurland gesensibiliseerd. Het programma werd aangepast aan de mogelijkheden en behoeftes van de deelnemers. Op deze manier werd de drempel van het “onbekende” aan de andere kant van de grens verlaagd om idealiter zelfs te verdwijnen. Reeds in deze fase werden potentiele werkgevers bij de kwalificatieprogramma betrokken. (Naast de vernoemde dienstverleners voor vast personeel en uitzendkrachten werden ook een reeks bedrijfen direct benadert.) Via deze organisaties werden de concrete profielen van open vacatures met de individuele profielen en mogelijkheden van de deelnemers vergeleken. Daarnaast werd er vanuit de methodische ervaringen met de “work first”-methode gewerkt, die het versterken van competenties om zelf een baan te vinden tot doel heeft.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

794.517,96 €

Projectlooptijd

1.10.2015 - 31.12.2018

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.

Projectpartners

Kreis Kleve, Gemeente Overbetuwe, RSD Regionale Sociale Dienst de Liemers

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Overbetuwe 39.150,00 €
RSD Regionale Sociale Dienst de Liemers 39.150,00 €
Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V. 55.512,46 €
Kreis Kleve 69.675,50 €
MWIDE NRW 98.505,00 €
Provincie Gelderland 98.505,00 €
EFRE / EFRO 394.020,00 €