Interreg

Deutschland-Nederland

GPT 2015+

Grensoverschrijdend Politieteam 2015+

Het grensoverschrijdende politieteam in Bad Bentheim heeft zich bewezen. Een uitgebreide werking, in het bijzonder de doelgerichte informatieaansturing als bestanddeel, zal de werking van het GPT nog effectiever maken. Het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken, beveiligde datalijnen en de implementatie van digitale verbindingen tussen de politiediensten van beide landen zijn nodig voor operationele werk. Een betere samenwerking tussen de betrokken veiligheidsdiensten in het grensgebied op basis van informatiesturing (verzamelen, veredelen en controle) is naast een haalbaarheidstudie voor de aansluiting van speciale technische hulpmiddelen en het gebruik als een gemeenschappelijke informatiecentrum, doel van het project.
Naast het in het kostenoverzicht opgevoerde uitgaven voor het project, stellen de betrokken partners personeel ter beschikking (20 medewerkers GPT en 3 medewerkers Informatiesturing).
Verder worden andere uitgaven voor de normale bedrijfsvoering van het GPT niet in rekening gebracht (werking van zendmasten, technisch netwerk, meer voertuigen, …) als deze niet als kosten voor het projekt in de co-financiering aagereikt zijn. Het aandeel van de deelnemende partners bij de totale kosten van het project (personeelskosten ter grootte van ongeveer € 8.000.000, -, extra kosten voor aanschaf van voertuigen ter grootte van circa € 500.000, -, kantoorbenodigdheden en persoonlijke uitrusting van de werknemers ter grootte van ongeveer € 300.000, -, …)bedragen hier enkele miljoenen euro’s.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.006.452,15 €

Projectlooptijd

1.4.2015 - 31.3.2019

Prioriteit

Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes

Hoofdpartner

Polizeidirektion Osnabrück

Projectpartners

Bundespolizeidirektion Hannover, Kreispolizeibehörde Borken, Koninklijke Marechaussee / District Noord-Oost / MPC 33 K, Nationale Politie Eenheid Oost-Nederland

Project
Financiering

Financier Bedrag
Korps Nationale Politie 99.648,73 €
Polizeidirektion Osnabrück 45.391,57 €
Niedersächsische Staatskanzlei 99.648,73 €
Bundespolizeidirektion Hannover 63.137,34 €
Kreispolizeibehörde Borken 21.756,48 €
MWIDE NRW 99.648,73 €
EFRE / EFRO 503.226,08 €
Koninklijke Marechaussee / District Noord-Oost / MPC 33 K 37.495,49 €
Nationale Politie Eenheid Oost-Nederland 36.499,00 €