Interreg

Deutschland-Nederland

GPT 2015+

Grensoverschrijdend Politieteam 2015+

Deelnemers aan het GPT zijn de Koninklijke Marechaussee District Noord-Oost, de Politie Oost-Nederland, de Bundespolizeidirektion Hannover, de Kreispolizeibehörde Borken en de Polizeidirektion Osnabrück. Deze speciale eenheid, werkend onder één dak en geleid door een coördinator, zorgt voor meer veiligheid in de grensregio’s.

De ca. 20 politiemensen van het GPT treden jaarlijks in ca. 1.600 gevallen op. Veel voorkomende delicten zijn woninginbraak, drugssmokkel en illegale migratie. In ca. twee derde deel van de gevallen gaat het om de vervolging van misdaden en overtredingen, een derde deel betreft preventie. De patrouilleauto’s zijn bezet met zowel een Duitse als een Nederlandse politiefunctionaris en hoeven aan de grens niet te stoppen. Zodra de grens wordt overgestoken, draagt de ene politiemedewerker de leiding op zijn collega over.

Op 1 juni 2008 begon de subsidiëring van het “Grensoverschrijdende Politieteam Bad Bentheim” (GPT) uit het Europese subsidieprogramma INTERREG IV A. Het GPT Bad Bentheim was destijds het eerste geïnstitutionaliseerde en op een langdurige samenwerking gerichte, puur operationeel werkende politieteam dat langs een Europese binnengrens zonder praktische belemmeringen de criminaliteit kon bestrijden.

Het grensoverschrijdende politieteam in Bad Bentheim heeft zich bewezen. Een uitgebreide werking, in het bijzonder de doelgerichte informatieaansturing als bestanddeel, zal de werking van het GPT nog effectiever maken. Het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken, beveiligde datalijnen en de implementatie van digitale verbindingen tussen de politiediensten van beide landen zijn nodig voor operationele werk. Een betere samenwerking tussen de betrokken veiligheidsdiensten in het grensgebied op basis van informatiesturing (verzamelen, veredelen en controle) is naast een haalbaarheidstudie voor de aansluiting van speciale technische hulpmiddelen en het gebruik als een gemeenschappelijke informatiecentrum, doel van het project.

Naast de het in het kostenoverzicht opgevoerde uitgaven voor het project, stellen de betrokken partners personeel ter beschikking (20 medewerkers GPT en 3 medewerkers Informatiesturing). Verder worden andere uitgaven voor de normale bedrijfsvoering van het GPT niet in rekening gebracht (werking van zendmasten, technisch netwerk, meer voertuigen, …) als deze niet als kosten voor het projekt in de co-financiering aagereikt zijn. Het aandeel van de deelnemende partners bij de totale kosten van het project bedraagt hier enkele miljoenen euro’s.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.006.452,15 €

Projectlooptijd

1.4.2015 - 31.3.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Polizeidirektion Osnabrück

Projectpartners

Bundespolizeidirektion Hannover, Kreispolizeibehörde Borken, Koninklijke Marechaussee / District Noord-Oost / MPC 33 K, Nationale Politie Eenheid Oost-Nederland

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bundespolizeidirektion Hannover 63.137,34 €
EFRE / EFRO 503.226,08 €
Koninklijke Marechaussee / District Noord-Oost / MPC 33 K 37.495,49 €
Korps Nationale Politie 99.648,73 €
Kreispolizeibehörde Borken 21.756,48 €
MB Niedersachsen 99.648,73 €
MWIDE NRW 99.648,73 €
Nationale Politie Eenheid Oost-Nederland 36.499,00 €
Polizeidirektion Osnabrück 45.391,57 €