Interreg

Deutschland-Nederland

GIS 2014-2022

Wat doet het GIS?

Het Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat (GIS) is gevestigd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve en begeleidt de technische uitvoering van het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”.

Als centraal coördinatiepunt ondersteunt het GIS de managementautoriteit bij het beheer van het programma en fungeert het als secretariaat van het Comité van Toezicht – het belangrijkste besluitvormingsgremium waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

Daarnaast verzorgt het secretariaat in overleg met de regionale programmamanagements bij de vier Duits-Nederlandse Euregio’s de publiciteit voor het programma en stelt het de jaarverslagen op. Het Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat waarborgt de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering de projecten binnen het programma.

Dagelijkse taken van het GIS zijn bijvoorbeeld:

+ Programmamonitoring- en evaluatie: d.m.v. jaarverslagen en evaluatieberichten onderzoeken of de doelen worden bereikt.

+ Coördinatie van de First Level Control-instantie, die de declaraties van alle projecten controleert.

+ Programmacommunicatie: PR, website, Social Media, maar ook de communicatie tussen de verschillende partners en met de Europese Commissie.

+ Kwaliteitsmanagement: bijvoorbeeld overleg over de interpretatie en handhaving van subsidieregelingen, beheer van het online-monitoringsysteem InterDB.

+ Voorbereiding van het Comité van Toezicht en afstemming van de te bespreken thema’s met de voorzitter.

+ Informeren en adviseren van projecten en partners over de programmamogelijkheden en –resultaten.

+ Onderhouden van contacten met andere programma’s in Europa, leveren van input in de lobby voor de toekomst van de structuurfondsen.

Contactgegevens
Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat
Euregio Rijn-Waal
Emmericher Straße 24
47533 Kleve

Tel. +49 (0)2821 7930-37
Email: info@deutschland-nederland.eu

Meer informatie over het programma en de INTERREG-projecten:
www.deutschland-nederland.eu

Volg ons ook op Social Media!
Twitter
Facebook
LinkedIn