Interreg

Deutschland-Nederland

GIS 2014-2022

Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

Wat doet het GIS?
Het Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat (GIS) is gevestigd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve en begeleidt de technische uitvoering van het INTERREG V A-programma “Deutschland-Nederland”.

Als centraal coördinatiepunt ondersteunt het GIS de managementautoriteit bij het beheer van het programma en fungeert het als secretariaat van het Comité van Toezicht – het belangrijkste besluitvormingsgremium waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

Daarnaast verzorgt het secretariaat in overleg met de regionale programmamanagements bij de vier Duits-Nederlandse Euregio’s de publiciteit voor het programma en stelt het de jaarverslagen op. Het Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat waarborgt de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering de projecten binnen het programma.

Dagelijkse taken van het GIS zijn bijvoorbeeld:
+ Programmamonitoring- en evaluatie: d.m.v. jaarverslagen en evaluatieberichten onderzoeken of de doelen worden bereikt.

+ Coördinatie van de First Level Control-instantie, die de declaraties van alle projecten controleert.

+ Programmacommunicatie: PR, website, Social Media, maar ook de communicatie tussen de verschillende partners en met de Europese Commissie.

+ Kwaliteitsmanagement: bijvoorbeeld overleg over de interpretatie en handhaving van subsidieregelingen, beheer van het online-monitoringsysteem InterDB.

+ Voorbereiding van het Comité van Toezicht en afstemming van de te bespreken thema’s met de voorzitter.

+ Informeren en adviseren van projecten en partners over de programmamogelijkheden en –resultaten.

+ Onderhouden van contacten met andere programma’s in Europa, leveren van input in de lobby voor de toekomst van de structuurfondsen.

Contactgegevens
Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat
Euregio Rijn-Waal
Emmericher Straße 24
47533 Kleve

Tel. +49 (0)2821 7930-37
Email: info@deutschland-nederland.eu

Meer informatie over het programma en de INTERREG-projecten:
www.deutschland-nederland.eu

Volg ons ook op Social Media!
Twitter: @InterregD_NL
Facebook: @INTERREGDNL
LinkedIn: INTERREG Deutschland-Nederland


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.739.560,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Project
Financiering

Financier Bedrag
Niedersächsische Staatskanzlei 398.775,64 €
Euregio Rhein-Waal 0,00 €
MWIDE NRW 956.244,75 €
EFRE / EFRO 2.487.297,62 €
Ministerie van Economische Zaken 897.241,99 €