Interreg

Deutschland-Nederland

GIP EUREGIO

GrensInfoPunt EUREGIO: Beschikbaarstelling van informatie aan grenspendelaars

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Het beschikbaar stellen van informatie aan zowel werkgevers als werknemers speelt daarbij een beslissende rol. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om deze informatievoorziening te verbeteren is er tussen 2015-2017 langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) ontstaan. Met hun brede expertise ondersteunen de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context.
Het project GIP EUREGIO beoogt het aanbod en de diensten van het GrensInfoPunt binnen de EUREGIO verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Het uitgangspunt hierbij is het click-call-connect-principe: het één-op-één-gesprek veronderstelt een voorafgaand digitaal resp. telefonisch of groepsadvies. Met het oog op de veranderde conjuncturele situatie zal het accent in de dienstverlening meer op de advisering en begeleiding van werkgevers, studenten en stagiairs komen te liggen. Het netwerk van de GIP’s zal na de implementatiefase vanaf 2019 worden doorontwikkeld met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en verdere uitbouw van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. Er werd een plan opgesteld dat in 2020 verder wordt uitgewerkt en wordt geïmplementeerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.015.366,05 €

Projectlooptijd

1.2.2019 - 28.2.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
Landkreis Emsland 8.123,00 €
Gemeente Hardenberg 11.372,00 €
EUREGIO 15.331,21 €
Kreis Steinfurt 16.347,00 €
Regio Achterhoek 20.409,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 29.446,00 €
Kreis Borken 36.249,00 €
MB Niedersachsen 50.768,36 €
Regio Twente 65.796,00 €
Provincie Gelderland 76.152,54 €
Provincie Overijssel 76.152,54 €
MWIDE NRW 101.536,49 €
EFRE / EFRO 507.682,91 €