Interreg

Deutschland-Nederland

GIP EUREGIO

GrensInfoPunt EUREGIO: Beschikbaarstelling van informatie aan grenspendelaars

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Het beschikbaar stellen van informatie aan zowel werkgevers als werknemers speelt daarbij een beslissende rol. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om deze informatievoorziening te verbeteren is er tussen 2015-2017 langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) ontstaan. Met hun brede expertise ondersteunen de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context.
Het project GIP EUREGIO beoogt het aanbod en de diensten van het GrensInfoPunt binnen de EUREGIO verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Het uitgangspunt hierbij is het click-call-connect-principe: het één-op-één-gesprek veronderstelt een voorafgaand digitaal resp. telefonisch of groepsadvies. Met het oog op de veranderde conjuncturele situatie zal het accent in de dienstverlening meer op de advisering en begeleiding van werkgevers komen te liggen. Het netwerk van de GIP’s zal na de implementatiefase vanaf 2019 worden doorontwikkeld met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en verdere uitbouw van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Op regionaal niveau gaat het GIP EUREGIO aan belanghebbende partijen op de arbeidsmarkt expertsessies aanbieden. Deze hebben tot doel het grensoverschrijdend delen en vergroten van kennis te bevorderen en de uitwisseling te coördineren. Informatie delen en verspreiden over inhoud en waardering van (beroeps-) opleidingen krijgt hier een prominente plek. Ook de afstemming tussen partijen en andere grensoverschrijdende INTERREG-arbeidsmarktprojecten wordt in het kader van een klankbordgroep gecoördineerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.015.366,05 €

Projectlooptijd

1.2.2019 - 28.2.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 507.682,91 €
EUREGIO 15.331,21 €
Gemeente Hardenberg 11.372,00 €
Kreis Borken 36.249,00 €
Kreis Steinfurt 16.347,00 €
Landkreis Emsland 8.123,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 29.446,00 €
MB Niedersachsen 50.768,36 €
MWIDE NRW 101.536,49 €
Provincie Gelderland 76.152,54 €
Provincie Overijssel 76.152,54 €
Regio Achterhoek 20.409,00 €
Regio Twente 65.796,00 €