Interreg

Deutschland-Nederland

GIP ermn 2020

GrensInfoPunt ermn 2020

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Het beschikbaar stellen van informatie aan zowel werkgevers als werknemers speelt daarbij een beslissende rol. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om deze informatievoorziening te verbeteren is er tussen 2015-2017 langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) ontstaan. Met hun brede expertise ondersteunen de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context.

Contactgegevens grensinfopunt euregio rijn-maas-noord

Project
Informatie

Geplande projectkosten

189.207,85 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 28.2.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

Leden van de euregio rijn-maas-noord

Project
Financiering

Financier Bedrag
Leden van de euregio rijn-maas-noord 0,00 €
MWIDE NRW 28.381,18 €
Provincie Limburg 28.381,18 €
euregio rhein-maas-nord 37.841,57 €
EFRE / EFRO 94.603,92 €