Interreg

Deutschland-Nederland

FOOD2020

Nieuwe voedselproducten voor 2020. Toekomstoffensief voor de Duits-Nederlandse foodsector

In heel het Duits-Nederlandse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel MKB-bedrijven in de sector zeer hoog, aan weerszijden van de grens. Met name van de MKB-bedrijven wordt zeer veel gevraagd, kijkende naar de wereldwijde economische ontwikkelingen en de consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Om de concurrentiekracht van de foodsector in de regio te versterken en bedrijven zo voor te bereiden op het jaar 2020, richt het FOOD2020-project zich uitdrukkelijk op het Europese 2020-concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De vijf thema’s – onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid – worden binnen FOOD2020 vertaald naar de behoeften van de foodsector in de Duits-Nederlandse grensregio door te investeren in de opbouw van grensoverschrijdende netwerken tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs.

In innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies werken middelgrote en kleine bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk aan innovatieve ontwikkelingen. Voorbeelden van projectthema’s zijn de ontwikkeling van biobased verpakkingsoplossingen, voeding op basis van insecten of oplossingen om gecontroleerd planten te verbouwen in stedelijk gebied. Ook de ontwikkeling van een app met spelelementen voor interne scholing en de organisatie van een Duits-Nederlands stageprogramma zijn onderwerpen van Food2020.

MKB’ers uit de projectregio, die geïnteresseerd zijn in deelname aan een project, kunnen zich wenden tot de leadpartner DIL of programma coördinator in uw regio om mogelijkheden van deelname binnen het project te bespreken. Zie de projectwebsite voor de contactdetails.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

5.219.283,27 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.6.2018

Prioriteit

Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet

Hoofdpartner

DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Projectpartners

Oost NV - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland, FPI - Food Processing Initiative e.V., NieKE - Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft, N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, Food Valley NL, GIQS e.V., Partner KMU / MKB , Partner Wissenseinrichtungen / kennisinstellingen

Project
Financiering

Financier Bedrag
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 0,00 €
DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 0,00 €
EFRE / EFRO 2.528.728,22 €
Food Valley NL 0,00 €
FPI - Food Processing Initiative e.V. 0,00 €
GIQS e.V. 0,00 €
LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 0,00 €
MB Niedersachsen 208.362,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 250.034,00 €
MWIDE NRW 208.362,00 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
NieKE - Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland 0,00 €
Partner KMU / MKB 1.694.394,05 €
Partner Wissenseinrichtungen / kennisinstellingen 162.713,00 €
Provincie Drenthe 18.521,00 €
Provincie Flevoland 18.521,00 €
Provincie Fryslân 18.521,00 €
Provincie Gelderland 18.521,00 €
Provincie Groningen 18.521,00 €
Provincie Limburg 27.782,00 €
Provincie Noord-Brabant 27.782,00 €
Provincie Overijssel 18.521,00 €