Interreg

Deutschland-Nederland

FOOD 2020 - Phase II

Toekomstoffensief voor de Duits-Nederlandse foodsector

In het hele Nederlands-Duitse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel mkb-bedrijven in de sector zeer hoog, aan weerszijden van de grens. De wereldwijde economische ontwikkelingen en de steeds hogere eisen van de consument vragen veel van deze bedrijven

Met de Europa 2020-strategie heeft de Europese Commissie een duidelijke richting gegeven aan de ontwikkelingen binnen Europa. Binnen FOOD2020 Fase II worden de hoofdlijnen en doelen van Europa 2020 vertaald naar de foodsector in de grensregio om zo de innovatiekracht van de sector in de regio op de lange duur te versterken.
Om het strategisch initiatief AgriBusiness & Food van INTERREG Programma Deutschland-Nederland te ondersteunen, biedt FOOD2020 kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Het bedrijfsleven, en met name de deelnemende mkb-bedrijven, wordt ondersteund in zijn innovatiekracht. Zo kunnen de bedrijven hun economische perspectieven voor de toekomst veiligstellen.

Thematische bijdragen aan het strategisch initiatief kunnen door het mkb in de volgende uitdagingen worden uitgewerkt: duurzaamheid, voedselveiligheid, gezonde voeding, voedselzekerheid en sociale innovatie.

Er is een budget van 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor 19 innovatieprojecten en 7 Denktanks in de landbouw- en voedingsindustrie in de hele projectregio. Bij het project zijn partners uit alle deelnemende regio’s betrokken. De innovatieprojecten zijn grensoverschrijdend en worden uitgevoerd door partners in Nederland en Duitsland. De projectkosten met een maximum van 270.000 euro worden voor 50% gefinancierd. Alle innovatieprojecten in de projectregio zijn al binnen de projectperiode toegekend. Binnen de reeds gelanceerde Denktanks werken wetenschappers en experts samen met bedrijven in meerdere sessies aan oplossingen voor actuele vraagstukken binnen de foodsector. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als alternatieve eiwitbronnen, circulaire economie en clean labeling.

Lead partner DIL e.V. en de regionale coördinatoren BOM, LIOF, NV NOM, Oost NL en TCNN alsmede FPI e.V. en GIQS e.V. ondersteunen de deelnemende bedrijven.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.461.059,50 €

Projectlooptijd

1.7.2018 - 31.12.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Projectpartners

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, FPI - Food Processing Initiative e.V., N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, GIQS e.V., TechnologieCentrum Noord-Nederland, Partner KMU/ MKB, Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen

Project
Financiering

Financier Bedrag
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 0,00 €
LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 0,00 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Provincie Flevoland 0,00 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
GIQS e.V. 9.490,00 €
FPI - Food Processing Initiative e.V. 12.396,00 €
Provincie Drenthe 30.000,00 €
Provincie Fryslân 30.000,00 €
Provincie Gelderland 30.000,00 €
Provincie Groningen 30.000,00 €
Provincie Limburg 30.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 30.000,00 €
Provincie Overijssel 30.000,00 €
DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 50.895,00 €
Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen 118.981,00 €
MWIDE NRW 224.000,00 €
MB Niedersachsen 229.200,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 238.000,00 €
Partner KMU/ MKB 1.368.152,50 €
EFRE / EFRO 1.999.945,00 €