Interreg

Deutschland-Nederland

FOOD 2020 - Phase II

Toekomstoffensief voor de Duits-Nederlandse foodsector

In heel het Duits-Nederlandse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel MKB-bedrijven in de sector het zeer hoog, aan weerszijden van de grens. Met name van de MKB-bedrijven wordt zeer veel gevraagd, kijkende naar de wereldwijde economische ontwikkelingen en de consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Om de concurrentiekracht van de foodsector in de regio te versterken en bedrijven zo voor te bereiden op het jaar 2020, richt het FOOD2020-project zich uitdrukkelijk op het Europese 2020-concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De vijf thema’s – onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid – worden binnen FOOD2020 vertaald naar de behoeften van de foodsector in de Duits-Nederlandse grensregio door te investeren in de opbouw van grensoverschrijdende netwerken tussen bedrijven en instellingen voor onderzoek en onderwijs.

In innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies werken middelgrote en kleine bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk aan innovatieve ontwikkelingen. Voorbeelden van projectthema?s zijn de ontwikkeling van biobased verpakkingsoplossingen, voeding op basis van insecten of oplossingen om gecontroleerd planten te verbouwen in stedelijk gebied. Ook de ontwikkeling van een app met spelelementen voor interne scholing en de organisatie van een Duits-Nederlands stageprogramma zijn onderwerpen van Food2020.

Het project is bijna afgerond en heeft geleid tot een groot aantal nieuwe producten, processen, services en oplossingen voor bestaande en toekomstige uitdagingen in de foodsector. Op de homepage van FOOD2020 www.food2020.eu zijn wat resultaten gepubliceerd.

Het projectconsortium, met DIL als coördinator, maakt zich nu op voor de start van de tweede fase. Daarin wil men bedrijven ondersteunen bij de praktijktest van succesvolle ideeën uit de haalbaarheidsstudies en op die manier de regio voorbereiden op de uitdagingen

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.461.059,50 €

Projectlooptijd

1.7.2018 - 31.12.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Projectpartners

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, FPI - Food Processing Initiative e.V., N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, GIQS e.V., Partner KMU/ MKB, Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen

Project
Financiering

Financier Bedrag
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 0,00 €
DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 50.895,00 €
EFRE / EFRO 1.999.945,00 €
FPI - Food Processing Initiative e.V. 12.396,00 €
GIQS e.V. 9.490,00 €
LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 0,00 €
MB Niedersachsen 229.200,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 238.000,00 €
MWIDE NRW 224.000,00 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Partner KMU/ MKB 1.368.152,50 €
Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen 118.981,00 €
Provincie Drenthe 30.000,00 €
Provincie Flevoland 0,00 €
Provincie Fryslân 30.000,00 €
Provincie Gelderland 30.000,00 €
Provincie Groningen 30.000,00 €
Provincie Limburg 30.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 30.000,00 €
Provincie Overijssel 30.000,00 €