Interreg

Deutschland-Nederland

EurHealth-1Health

EurHealth-1Health: Euregional Antibiotic-Resistance and Infection Prevention

Alle projectactiviteiten van EurHealth-1Health zijn gericht op het thematische speerpunt betreffende de bestrijding van infecties die worden veroorzaak door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en op het voorkomen van antibioticaresistentie bij mens en dier alsmede verlaging van de daarmee verbonden risico?s voor patiënten en de volksgezondheid.

Om de huidige stand van de gezondheid en de gezondheidszorg in het Nederlands-Duitse grensgebied te kunnen behouden c.q. te verbeteren zullen Duitse en Nederlandse gezondheids- en kennisinstellingen uit het gehele programmagebied (4 euregio?s) gedurende de projectlooptijd (4 jaar) intensief grensoverschrijdend en sectoroverstijgend (humaan- en veterinair) samenwerken.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.810.000,00 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 31.3.2020

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Projectpartners

LAVES - Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit , CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) , Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA), Klinikum Oldenburg - Institut für Krankenhaushygiene, Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG), Universiteit Twente, RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Universität Oldenburg - European Medical School (EMS), Universitätsklinikum Münster (UKM), Laboratorium Microbiologie Twente (Labmicta), Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt)

Project
Financiering

Financier Bedrag
CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) 80.000,00 €
EFRE / EFRO 2.405.000,00 €
Klinikum Oldenburg - Institut für Krankenhaushygiene 34.000,00 €
Laboratorium Microbiologie Twente (Labmicta) 16.000,00 €
Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 114.000,00 €
LAVES - Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 18.000,00 €
MB Niedersachsen 360.750,00 €
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 721.500,00 €
MWIDE NRW 360.750,00 €
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA) 85.000,00 €
Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt) 30.000,00 €
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 30.000,00 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 332.000,00 €
Universität Oldenburg - European Medical School (EMS) 30.000,00 €
Universitätsklinikum Münster (UKM) 96.000,00 €
Universiteit Twente 97.000,00 €