Interreg

Deutschland-Nederland

EuregioRail

Euregionaal spoorproject EuregioRail

Het grensoverschrijdende stedennetwerk MONT en de EUREGIO ondertekenden op 16 november 2017 een Letter of Intent en stelden zich daarmee tot doel de Duits-Nederlandse bereikbaarheid van de grensregio op alle modaliteiten te verbeteren. Met name de grensoverschrijdende ambities op het gebied van spoormobiliteit liggen hoog.
De wens en urgentie om een structurele, effectieve Nederlands-Duitse samenwerkingsstructuur op te bouwen is daarom groot. Ondanks het feit dat er binnen het EUREGIO-gebied reeds geruime tijd wordt samengewerkt als het gaat om grensoverschrijdende (spoor-)mobiliteit, moet worden geconstateerd dat er nog geen sprake is van breed gedeelde beleidsuitgangspunten, gestructureerde inhoudelijke afstemming of van een gecoördineerde lobby. Een eerste analyse leert dat Nederlandse en Duitse partijen elkaar nog in onvoldoende mate op eigen initiatief vinden. Daarnaast is sprake van een fragmentatie van initiatieven en onderlinge afspraken die een effectieve en efficiënte omzetting van de ambities in de weg staan. Het project EuregioRail beoogt deze efficiëntieslag te slaan. De ambitie om een gezamenlijke Euregionale uitvoeringsagenda voor grensoverschrijdende spoorverbindingen op te stellen met een bijbehorend lobbyplan en communicatiestrategie staat daarbij op de eerste plaats.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.682.231,57 €

Projectlooptijd

1.12.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Partner Provincie Overijssel, Zweckverband SPNW Münsterland (ZVM / NWL)

Project
Financiering

Financier Bedrag
EUREGIO 0,00 €
Partner Provincie Overijssel 0,00 €
Zweckverband SPNW Münsterland (ZVM / NWL) 0,00 €
Kreis Coesfeld 5.000,00 €
Regio Achterhoek 5.000,00 €
Stad Osnabruck 5.000,00 €
Stadt Munster 5.000,00 €
Gemeente Enschede 10.000,00 €
Kreis Steinfurt 15.000,00 €
Kreis-Borken 15.000,00 €
Regio Twente 15.000,00 €
Regio Zwolle 15.000,00 €
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 100.000,00 €
MWIDE NRW 163.534,03 €
Provincie Overijssel 555.006,67 €
EFRE / EFRO 773.690,87 €