Interreg

Deutschland-Nederland

euregio-Xperience 2.0

euregio-Xperience 2.0

De blik over de grens is voor mbo-studenten nog niet altijd vanzelfsprekend. Waar een verblijf in het buitenland aan hogescholen en universiteiten al bijna normaal is, is de barrièrewerking van de grens in het beroepsonderwijs in de euregio nog duidelijk merkbaar. Vaak loopt een grensoverschrijdende carrière stuk op kleine dingen zoals een verkeerde sollicitatiebrief of de ontbrekende taalkennis.

Met het project “euregio-Xperience 2.0” bouwt de euregio rijn-maas-noord samen met een aantal mbo-scholen en Berufskollegs uit de grensregio voort op de resultaten van het voorgaande project. Met aanvullende activiteiten en een nog sterkere focus op de uitwisseling over de grens en de verbinding met bedrijven in de regio, zullen 600 mbo-studenten de kans krijgen om de arbeidsmarkt in het buurland te verkennen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een succesvolle euregionale carrière en wordt er een verdere stap gezet richting de gezamenlijke Duits-Nederlandse arbeidsmarkt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

643.972,89 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.9.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

Berufskolleg Vera Beckers, Berufskolleg Viersen, CITAVERDE College Roermond, Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Berufskolleg Volksgartenstraße, Berufskolleg Weingartstraße, Berufskolleg Uerdingen, Berufskolleg Geldern, Stichting Gilde Opleidingen, Rhein-Maas Berufskolleg, Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, Berufskolleg Kaufmannsschule