Interreg

Deutschland-Nederland

EUREGIO Güterkorridor

Het project heeft tot doel, de grensoverschrijdende logistieke regio sterker samen te laten groeien en aangezien de stijgende goederentransporten en de strategische ligging op de noord-zuid en de west-oost-corridors de logistieke sector te ondersteunen. Hiervoor zullen in het kader van 5 werkpakketten de actuele en de toekomstige situatie rond de goederenstromen worden onderzocht, de infrastructurele knelpunten en interoperabiliteitsbelemmeringen worden aangetoond, de kansen voor duurzame logistiek worden ontwikkeld en afsluitend de regio door een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor de EUREGIO-goederencorridor worden versterkt.