Interreg

Deutschland-Nederland

Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem

Multispectral Composition Optimization and Control of Multi-Spectral led fixtures

Duitsland en Nederland zijn wereldwijd voorlopers op het gebied van progressieve wetgeving inzake dierenwelzijn. Recente studies illustreren het probleem van ongewenst gedrag (bijv. verenpikken en kannibalisme) in moderne pluimveehouderij systemen en de dramatische daling van de levenskwaliteit van de dieren.
Deskundigen en wetenschappers zijn breed van mening dat innovatief licht, gebaseerd op moderne LED-technologie, een positieve invloed op de meeste van deze problemen kan hebben.
Het gebruik van lampen in de veehouderij is gebaseerd op de verlichtingsbehoefte van de mens. Mens en vogel verschillen echter erg in perceptie van licht en helderheid. De uitdaging is om kunstmatige lichtbronnen te ontwikkelen op basis van het soort-specifiek cognitief geheugen en – zoals reeds gevraagd in de Duitse dierenbescherming vee regelgeving – de kunstmatige verlichting in pluimveestallen zo aan te passen dat het zo veel mogelijk overeenkomt met natuurlijk licht.
Dit project behelst een breed onderzoek naar de optimale licht samenstelling, om zo met een tijdige oplossing de bestaande problematiek aan te kunnen pakken. Het project zal voorzien in de ontwikkeling van een optimaal verlichting systeem, specifiek in te regelen voor toepassing bij verschillende soorten pluimvee.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.196.737,00 €

Projectlooptijd

1.12.2016 - 30.6.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Led Factory BV

Projectpartners

ME International Installation GmbH, Hochschule Osnabrück, Fachgebiet Tierhaltung und Produkte, FLI Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 1.098.368,00 €
FLI Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung 79.530,00 €
Hochschule Osnabrück,Fachgebiet Tierhaltung und Produkte 117.810,00 €
Led Factory BV 629.079,00 €
MB Niedersachsen 100.715,00 €
ME International Installation GmbH 57.505,00 €
Meller International GmbH 13.015,00 €
Provincie Fryslân 100.715,00 €