Interreg

Deutschland-Nederland

Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater

Belasting met microverontreinigingen en microplastic staan steeds meer in de focus van de Europese waterbescherming. Zowel over het voorkomen van deze stoffen als het elimineren in RWZI’s werden al omvangrijke onderzoeken uitgevoerd. Een niet onbelangrijk deel van microverontreinigingen en microplastics wordt echter al via het riool op oppervlaktewater geloosd, voordat er een behandeling in RWZI’s kan plaatsvinden.

In het kader van het project “Energieneutrale eliminatie van mircoverontreinigingen” zullen nu door een intelligente sturing van de afvalwatersystemen de emissies van microverontreinigingen en microplastics naar oppervlaktewater worden gereduceerd en anderzijds de hogere energiebehoefte voor de eliminatie van microverontreinigingen door nieuwe energie-efficiëntie maatregelen worden gecompenseerd. Daartoe wordt naast een monitoringprogramma voor microverontreinigingen en microplastics aan de hand van het voorbeeld van de rioolstelsels in Emmen en Rheine een processturing door MKB’s ontwikkeld en op praktijkschaal gerealiseerd.

De gewonnen know-how van de Nederlandse en Duitse bedrijven vormt de basis van een in het kader van het project op te bouwen netwerk van ondernemingen. Door het platform-based netwerk wordt de gegenereerde know-how voorsprong als centrale vestigingsfactor benut en dient als distributeur en multiplicator van kennis en informatie in de regio. Complexe taakstellingen als programmering van intelligente regel- en besturingstechniek in relatie met inbreng van vaktechnische kennis en eisen aan een commercieel projectmanagement kunnen zo ook door kleine en middelgrote bedrijven effectief en “gezamenlijk” worden opgelost.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.297.547,00 €

Projectlooptijd

1.7.2016 - 30.6.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Waterschap Vechtstromen

Projectpartners

TBR - Technische Betriebe Rheine AöR, Moekotte Engineering und Installation , InnotecControl GmbH, Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 648.773,50 €
InnotecControl GmbH 43.116,40 €
Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V. 35.324,94 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 97.316,03 €
Moekotte Engineering und Installation 43.116,40 €
MWIDE NRW 162.193,38 €
Provincie Overijssel 64.877,35 €
TBR - Technische Betriebe Rheine AöR 101.035,75 €
Waterschap Vechtstromen 101.793,25 €