Interreg

Deutschland-Nederland

Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater

Microverontreinigingen en microplasticvervuiling staan steeds meer in de focus van de Europese waterbescherming. Zowel over het voorkomen als het verwijderen van deze stoffen in RWZI’s werden al omvangrijke onderzoeken uitgevoerd. Een niet onaanzienlijk deel van de microverontreinigingen en microplastics worden echter via het riool op oppervlaktewater geloosd, voordat de behandeling in de RWZI’s heeft plaatsgevonden.

In het kader van het project “Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen” zal door middel van een intelligente sturing van het afvalwatersysteem enerzijds de emissies van microverontreinigingen en microplastics naar het oppervlaktewater verminderd worden en anderzijds de verhoogde energiebehoefte voor de verwijdering van microverontreinigingen worden gecompenseerd door nieuwe energie-efficiëntiemaatregelen. Daartoe wordt naast een monitoringprogramma voor microverontreinigingen en microplastics aan de hand van het voorbeeld van de rioolstelsels in Emmen en Rheine een processturing door MKB’s ontwikkeld en gerealiseerd.

Onderzoek naar de microverontreinigingsconcentraties in de rioleringen van Rheine en Emmen hebben aangetoond dat in Rheine, met name in de omgeving van het ziekenhuis, sommige microverontreinigingen, vooral in de röntgencontrastmedia, sprake was van aanzienlijke concentraties. Het vervolgens ontwikkelde afvalwatersturingssysteem voor Rheine is er op gericht om het afvalwater van het ziekenhuis met voorrang naar de RWZI te voeren ten opzichte van andere afvalwaterstromen. De grootschalige uitvoeringswerkzaamheden die nodig zijn voor de implementatie van het controlesysteem worden momenteel uitgevoerd.

De verworven kennis van de Nederlandse en Duitse bedrijven vormt de basis van een bedrijfsnetwerk dat in het kader van het project is opgezet met gebruikmaking van het internetplatform “LinkedIn”. Door het platform-based netwerk wordt de gegenereerde kennisvoorsprong als centrale vestigingsfactor benut en dient als distributeur en multiplicator van kennis en informatie in de regio. Complexe taakstellingen als programmering van intelligente regel- en besturingstechniek in relatie met inbreng van vaktechnische kennis en eisen aan een commercieel projectmanagement kunnen zo ook door kleine en middelgrote bedrijven effectief en “gezamenlijk” worden opgelost.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.297.547,00 €

Projectlooptijd

1.7.2016 - 30.6.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Waterschap Vechtstromen

Projectpartners

TBR - Technische Betriebe Rheine AöR, Moekotte Engineering und Installation , InnotecControl GmbH, Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 162.193,38 €
Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V. 35.324,94 €
InnotecControl GmbH 43.116,40 €
Moekotte Engineering und Installation 43.116,40 €
Waterschap Vechtstromen 190.396,15 €
TBR - Technische Betriebe Rheine AöR 101.035,75 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 97.316,03 €
EFRE / EFRO 648.773,50 €
Provincie Overijssel 64.877,35 €