Interreg

Deutschland-Nederland

E & P Agro

E&P Agro, electrische mobiliteit in de landbouw

Nieuwe technologieën bieden grote kansen voor machines in de land-/tuinbouw en voor onderhoud aan de openbare ruimte. Door ontwikkeling en toepassing van elektrische aandrijving, GPS, lasers, drones en beeldherkenning kan de nauwkeurigheid en performance van machines voor landbouw en voor onderhoud aan de openbare ruimte sterk verbeterd worden. Door vervanging van diesel door elektriciteit en toepassing van elektrisch aangedreven en aangestuurde werktuigen kan belangrijk op brandstofkosten worden bespaard. Daarnaast kunnen milieuschade, geluidsoverlast en CO2 in sterke mate worden geminimaliseerd.

Door landbouwers, afnemers van landbouwproducten, overheden, beheerders van openbare ruimte en consumenten worden hogere eisen aan de performance en de kwaliteit gesteld. Naast de genoemde hardware technische aspecten is hier het keyword transparantie. Door dataverzameling kunnen opeenvolgende werkgangen zeer goed op elkaar afgestemd worden en is er te allen tijde inzicht in de gedane bewerkingen.

De doelen en uitvoeringsstappen van het project:
1. Ontwikkeling van elektrische en precisie toepassingen op lab- en kleine schaal. Keywords: elektrische aandrijving, servobesturing van werktuigen, drones, beeldherkenning, lasers, GPS-positiebepaling, dataverzameling.

2. Ontwikkelen van 5 innovatieve toepassingen m.b.v. bovengenoemde technieken naar machines voor landbouw en openbare ruimte op praktijkschaal

3. Testen van deze machines op land- en tuinbouwbedrijven en in de openbare ruimte.

4. Conclusie en uitwerken van mogelijkheden in meer machines.

5. Inventarisering van de kansen bij toepassing op grote schaal, de kansen voor MKB?s in onze regio, de bespaarde kosten, de vermindering van CO2 uitstoot, de waardeketen in onze regio (betere kwaliteit, hogere productie, inzet van zelf geproduceerde energie).

Het project wordt door 4 Nederlandse en Duitse MKB?s en een kennispartner gerealiseerd in 5 inhoudelijke werkpakketten.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.323.199,21 €

Projectlooptijd

1.9.2017 - 31.8.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Machinefabriek Boessenkool B.V.

Projectpartners

Fachhochschule Münster, ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG, VNK B.V., Mts Van der Veen

Project
Financiering

Financier Bedrag
ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 166.412,65 €
EFRE / EFRO 1.661.599,61 €
Fachhochschule Münster 267.950,44 €
Machinefabriek Boessenkool B.V. 352.594,89 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 189.422,36 €
Mts Van der Veen 131.905,00 €
MWIDE NRW 315.703,93 €
Provincie Drenthe 41.863,92 €
Provincie Flevoland 42.093,86 €
Provincie Overijssel 42.323,80 €
VNK B.V. 111.328,75 €