Interreg

Deutschland-Nederland

E & D Agro

E & D Agro

Het project E&D Agro, Energietransitie en Droging in de Agro, houdt zich bezig met de ontwikkeling van innovaties
voor het drogen en verwerken van landbouwproducten. Het gaat in het bijzonder om het drogen van kruiden en
gewassen nadat deze geoogst zijn. De markt voor gedroogde producten neemt gestaag toe, met name vanwege
de groeiende markt van convinience producten en ook vanwege gezondheids-technische redenen. Droging vindt
nu bij twee partners plaats met grootschalige inzet van aardgas. Het projectconsortium, dat voor het grootste
gedeelte voortkomt uit het project E&P Agro, bevindt zich thematisch langs de waardeketen van de gewassen die
geteeld, geoogst en verwerkt worden. In het project gaat het er erom de energie-input en CO2 uitstoot voor het
drogen zeer sterk te verlagen door de energiebron aardgas te vervangen door een combinatie van aardwarmte
(warmtepompen), PV-zonnepanelen en zonnewarmte. Daarnaast zullen innovatieve mobiele droogcontainers
worden ontwikkeld, voor decentrale toepassing op landbouwbedrijven in Nederland en Duitsland en in een
tweede stap ook als oplossing voor geconditioneerd en gecontroleerd drogen in de tropen. De oplossingen
worden in de vorm van pilots gerealiseerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

959.009,00 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 31.12.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Machinefabriek Boessenkool B.V.

Projectpartners

FH Münster, Van der Mheen Kruidenzaadteelt & Consultancy, ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG, Mts Van der Veen, MB Brunnenbau GmbH, VNK B.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 41.103,00 €
EFRE / EFRO 479.504,00 €
FH Münster 7.018,75 €
Machinefabriek Boessenkool B.V. 64.420,00 €
MB Brunnenbau GmbH 23.569,00 €
Mts Van der Veen 72.914,25 €
MWIDE NRW 91.106,00 €
Provincie Drenthe 22.776,00 €
Provincie Flevoland 22.776,00 €
Provincie Gelderland 22.776,00 €
Provincie Overijssel 22.776,00 €
Van der Mheen Kruidenzaadteelt & Consultancy 35.602,50 €
VNK B.V. 52.667,50 €