Interreg

Deutschland-Nederland

Doppelte Qualifizierung = doppelte Chancen

RTC Hardenberg rolmodel voor Duits opleidingssysteem?

De vraag of bij de beroepsopleiding voor werktuigkundige monteurs andere wegen bewandeld moeten of kunnen worden hield de leden van de SHK-Innung van de Kreishandwerkerschaft Meppen tijdens haar vergadering op 12 december 2018 bezig.

In tijden van toenemende werk- en tijdsdruk hebben veel, vooral kleine bedrijven problemen om de praktische opleiding van hun leerlingen op hoog niveau te waarborgen. Met de nivellering van de opleidingsverordening in 2016 zijn nieuwe thema’s in het curriculum van de opleiding opgenomen, dit vraagt van veel bedrijven te veel.  Een mogelijke uitweg biedt de centralisering van de opleiding zoals het RTC Hardenberg dit sinds jaren doet. Wij mochten deze organisatievorm van opleidingen op uitnodiging van het bestuur aan de leden van de vakvereniging voorstellen.

In het Regionale Techniekcentrum werken verschillende lokale bedrijven samen aan de opleiding van hun aanwas. Eén tot twee dagen bezoeken toekomstige installateurs, bouwvakkers en metaalbewerkers het opleidingscentrum aan de Parkweg 3. Voor de rest van de werkweek worden de leerlingen aan de aangesloten stichtingsbedrijven gedetacheerd en krijgen regelmatig bezoek van hun RTC-praktijkopleiders. Hierdoor wordt een gedegen opleiding op technisch en vakinhoudelijk hoog niveau gegarandeerd en lidbedrijven bovendien de administratieve rompslomp uit handen genomen.

Een ander thema deze avond was de winning van nieuw talent voor de sector. We konden dus samen constateren dat het en grensoverschrijdend probleem is. Zijn er dan ook gezamenlijke wegen om dit probleem op te lossen?