Interreg

Deutschland-Nederland

Doppelte Qualifizierung = doppelte Chancen

Groot animo voor workshop diploma-erkenning tijdens GEA-conferentie

Op 30 januari mochten wij in het kader van de conferentie “Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen” van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) in Nijmegen ons project voorstellen. Tijdens de conferentie werden de resultaten van het actieteam (een rapport en een actieagenda) gepresenteerd en overhandigd aan de aangewezen ministeries uit Nederland, Belgisch Vlaanderen en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Samen met de Hogeschool Zeeland uit Vlissingen die met haar Vlaamse partner aan een soortgelijk project betreffende erkenning van diploma’s werkt, hebben wij de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken op mbo-gebied. Dat ook niet-gereglementeerde beroepen niet zonder meer volledige erkenning in Duitsland krijgen, was voor de meeste workshop-deelnemers nieuw.

Zonder twijfel heeft onze presentatie geholpen om ons project nog bekender te maken. Wij hopen hierdoor ook op meer aanhangers en ondersteuners voor het bereiken van ons doel – de vergemakkelijking van de generieke erkenning van beroepsdiploma’s aan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens.

Mirko Wohlrabe informeert de workshop-deelnemers over de stand van zaken op het gebied van diploma-erkenning in mbo-land.