Interreg

Deutschland-Nederland

Doppelte Qualifizierung = doppelte Chancen

Staatssecretaris Daniela Behrens vraagt meer inzet van Duitse handwerksbedrijven

Woensdag 15 maart mochten wij ons project in het Nedersaksische Ministerie voor Economische Zaken, Arbeid en Verkeer voorstellen. Ontvangen werden wij in Hannover door staatssecretaris Daniela Behrens die ons op informele wijze de mogelijkheid gaf om over de stand van zaken omtrent ons project verslag te doen. We waren het met elkaar eens dat het Duitse Handwerk maatregelen moet nemen om niet de dupe te worden van de demografische ontwikkelingen in het land. De vergemakkelijking van de erkenning van beroepsdiploma’s om immigranten en grensarbeiders aan het werk in Nedersaksen te krijgen, is in deze dan ook een belangrijke bouwsteen.

Blij waren wij met Daniela Behrens’ toezegging om ons bij de realisering van onze projectdoelen te willen ondersteunen. Zo wil zij onder andere ons project bij het ministeriële referaat Middenstand en Ambachten voorstellen zodat wij dichterbij de besluitvormers van de Duitse middenstandsbedrijven kunnen komen.

Ook een nauwere samenwerking met de deelstaat Noordrijn-Westfalen en Nederland op het gebied van erkenning van beroepsdiploma’s kan zich de staatssecretaris voorstellen. Dat zou voor ons project een belangrijke stap zijn om ons perspectiefdoel, een bilateraal verdrag voor erkenning en gelijkstelling tussen de beide deelstaten en Nederland, te naderen.

Groepsfoto in de werkkamer van staatssecretaris Daniela Behrens.