Interreg

Deutschland-Nederland

Doppelte Qualifizierung = doppelte Chancen

Nieuws vanuit ons project / stand van zaken

Binnen het project ‘Dubbele kwalificering=dubbele kansen’ is weer veel gebeurd. Vooral inhoudelijk hebben wij vorderingen gemaakt nadat we de voorafgaande maanden vooral veel lobbywerk voor het project hebben verricht. Men kent ons in Den Haag, in Hannover en Düsseldorf. De gang naar Berlijn houden we tegoed als daar dan weer een besluitvaardige regering in haar stoelen zit.

Omdat wij voor een groot deel van ons onderzoek van externe experten afhankelijk zijn, immers is de mening van mensen uit het vak over onze bevindingen en analysen essentieel, hebben we de vergelijking van de twee installatieberoepen nog niet kunnen afsluiten.

Desondanks zijn wij begonnen met het schrijven van informatiepakketten voor werkgevers, werknemers, studenten en beroepsscholen over de desbetreffende beroepen en opleidingen. Hierbij vinden wij vooral belangrijk dat verschillen in de curricula overzichtelijk en eenduidig worden weergegeven: wat en in welke hoedanigheid kan een Duitse werktuigkundige wat een Nederlandse niet kan of mag? Deze informatie proberen wij grafisch in één tabel te schetsen.

Daarnaast willen wij in de pakketten er op wijzen hoe de opleidingen in Duitsland en Nederland inhoudelijk tot elkaar kunnen komen doordat wij de door ons ontwikkelde aanvullende leergangen en practica beschrijven.

Voor studenten en werknemers is zeker de vergelijking van inkomen, carrièrekansen en de verschillende wegen tot erkenning interessant. Deze willen wij ook in onze infopakketten behandelen.

Tegelijkertijd werken wij aan de vertaling van opleidingsverordeningen en kwalificatiedossiers voor de beide metaalberoepen uit ons onderzoek. Deze en andere vertalingen kunt u op onze projectwebsite inzien en downloaden.