Interreg

Deutschland-Nederland

DAME (Deep learning Algorithms for Medical image Evaluation)

Ontwikkeling van software algoritmen voor het detecteren van afwijkingen in medische beelden (imaging) op basis van machine learning

De bedoeling van dit project is om een software-oplossing te vinden waarbij door het toepassen van deep learning technologieën automatisch, snel en betrouwbaar afwijkingen (zoals kanker) in medische beelden gedetecteerd kunnen worden.

Het grote voordeel van deze innovatie is dat er een generiek algoritme kan worden ontwikkeld om patronen in beelden te kunnen herkennen, onafhankelijk van wat voor beeld het is (CT, MRI etc.) of naar welke afwijking de gebruiker op zoek is. Hierdoor kan men meerdere problemen oplossen met hetzelfde softwaresysteem. Op deze wijze kan men niet alleen snel de gezonde mensen identificeren, maar kan men ook afwijkingen detecteren waar men niet speciaal naar op zoek was, zoals een tweede tumor op een andere locatie die nog geen klachten veroorzaakte. Door automatisch alle afwijkingen in een beeld te signaleren, wordt voorkomen dat dergelijke afwijkingen gemist worden. Meer informatie in dit artikel.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.186.256,00 €

Projectlooptijd

1.10.2017 - 1.10.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Projectpartners

COSMONIO IMAGING B.V., Use-Lab GmbH, Radiologie West-Münsterland , Universität Oldenburg (Pius-Hospital Oldenburg)

Project
Financiering

Financier Bedrag
Universität Oldenburg (Pius-Hospital Oldenburg) 3.636,00 €
MB Niedersachsen 127.223,00 €
COSMONiO IMAGING B.V. (overname per 17-09-2020 Intel Benelux BV) 0,00 €
Use-Lab GmbH 75.401,00 €
COSMONIO IMAGING B.V. 127.462,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 76.333,00 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 126.729,00 €
Provincie Groningen 50.890,00 €
Radiologie West-Münsterland 5.454,00 €
EFRE / EFRO 593.128,00 €