Interreg

Deutschland-Nederland

Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt

Grenzeloze kansen

Binnen het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” slaan diverse partners in het Noorden de handen ineen om één gezamenlijke grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio te creëren. Eén regio waarbij het gewoon is om stages en banen te vinden en kansen te verzilveren zonder dat de grens hierbij een rol speelt.

Met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheden bouwen wij in verschillende deelprojecten, onze bouwstenen, aan één grensoverschrijdende regio.

Voorbeelden van actuele initiatieven:
Werkgeversadvisering waarbij werkgevers in de grensstreek actief benaderd worden om personeel en studenten over de grens te vinden én te werven. Zorgen voor… Zorgen dat… is een samenwerking tussen zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven om studenten in het buurland stage te laten lopen en praktijkervaring op te laten doen. Bij Praktitrans zijn vakkrachten, bedrijven en ondernemers in de grensstreek betrokken. Scholieren worden geïnformeerd over opleidingsmogelijkheden in het buurland. En er wordt bijvoorbeeld een ‘Notfallplan’ ontwikkeld om bij grote reorganisaties werknemers in de grensstreek te herplaatsen. Met het grensoverschrijdende Statistiekproject worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de arbeidsmarkt.