Interreg

Deutschland-Nederland

Crossborder Entrepreneurial Energy Education (CE3)

Crossborder Entrepreneurial Energy Education (CE3)

Als nu gekeken wordt naar studenten dan valt op dat het ze ontbreekt aan een vroege internationale blik en dat zij nauwelijks daadwerkelijk internationaal samenwerken. Het doel van het project CE3 is om studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Hochschule Dusseldorf (HSD), Fontys Business School Venlo and Hogeschool Zuyd in een vroege fase bewust te maken van grensoverschrijdend ondernemerschap.

Dit gebeurt niet via de reguliere focus op spin-off bedrijven, maar door studentenTEAMS gericht te laten doorgroeien tot studentenBEDRIJF In de afgelopen jaren hebben studententeams zich goed weten te manifesteren als “ontwikkelcollectief”, maar het vormen van dergelijke teams vond ongestructureerd plaats, met een te beperkt zicht op (internationaal) ondernemerschap, waardoor ondernemerschap achterblijft en kansen gemist worden. Hier moet iets aan gedaan worden. Het unieke aan dit project is dat er een GESTRUCTUREERDE AANPAK wordt ontwikkeld om topstudenten te helpen een professioneel studententeam te formeren en daarmee de versnelling van idee via demonstratie naar ondernemerschap te bespoedigen.

Deze aanvraag richt zich specifiek op de energiesector. Alle kennisinstellingen herkennen de uitdagingen in de energietransitie. Beide landen beschikken individueel over hun eigen sterktes in de energietransitie, maar samenwerken vergroot de kansen.

De studenten:
• krijgen masterclasses en trainingen over interculturele verschillen, teamsamenstelling, samenwerking, doelstellingen, financiële zaken, juridische aspecten etc.
• worden uitgedaagd om over de grens te gaan, in teamverband internationaal aan de slag gaan met projecten en
• binnen ondernemende studententeams krijgen ondersteuning in de vorm van business development en kleinschalige tendervouchers.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.500.000,00 €

Projectlooptijd

1.4.2019 - 31.3.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

HS Düsseldorf

Projectpartners

BABLE UG, Stichting Zuyd Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys International Business School Venlo

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Limburg 37.500,00 €
Provincie Noord-Brabant 37.500,00 €
MWIDE NRW 187.500,00 €
EFRE / EFRO 750.000,00 €
BABLE UG 75.000,00 €
Fontys International Business School Venlo 75.000,00 €
HS Düsseldorf 75.000,00 €
Stichting Zuyd Hogeschool 75.000,00 €
Technische Universiteit Eindhoven 75.000,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 112.500,00 €