Interreg

Deutschland-Nederland

Net(z)werk+

Coöperatie-Initiatief Noord (CIN)

In het kaderproject in prioriteit 2 van het samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland zullen grensoverschrijdende activiteiten in het Noordelijke programmagebied worden geïnitieerd en ondersteund. De regionale programmapartners (provincies Drenthe, Fryslan en Groningen, het land Niedersachsen en de EDR) willen daarin grensoverschrijdende activtiteiten bundelen, de politieke doelstellingen en de gezamenlijke onderwerpen van het structuurbeleid oppakken en nieuwe contacten leggen en kansrijke thema’s bewerken.

Daarbij zullen de verschillende maatregelen vooral gericht zijn op de onderwerpen in het zwaartepunt “socio-culturele en territoriale cohesie”, maar ook de netwerkactiviteiten voor initiatieven in de priori-teitsassen van het zwaartepunt “innovatie en technologietransfer” bevorderen. Dit overkoepelend aspect die vooral ook een voorbereiding van netwerken en projecten van de prioriteit 1 moet bevorderen, staat duidelijk centraal in het kaderproject.

De inhoud van de activiteiten kan (conform het Samenwerkingsprogramma en de “Strategie No(o)rd”) betrekking hebben op volgende onderwerpen:
• Ontmoeting tussen burgers en netwerkvorming tussen gemeentes
• Onderwijs en arbeidsmarkt
• Uitdagingen voor het landelijk gebied
• Demografische ontwikkeling/ krimp
• Socioculturele samenwerking
• Natuurlijk en cultureel erfgoed
• Groene infrastructuur en biodiversiteit
• Klimaatbescherming en reductie van CO2-uitstoot
• Openbare orde en veiligheid
• Bedrijfsleven, wetenschap en innovatie

De afzonderlijke deelprojecten (de subsidiabele kosten) kunnen met maximaal 50% (als EU-aandeel) uit INTERREG worden gefinancierd, waarbij de som van het aandeel echter op maximaal €25.000,- is begrensd. Tijdens de uitvoering van het project moet een brede deelname van Nederlandse en Duitse partners plaatsvinden, welke actief worden betrokken.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

8.000.000,00 €

Projectlooptijd

1.6.2015 - 30.9.2022

Prioriteit

Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes

Hoofdpartner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Regionale Partner D+ NL (kaderprojecten)

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Fryslân 150.000,00 €
Eems Dollard Regio 0,00 €
Regionale Partner D+ NL (kaderprojecten) 3.100.000,00 €
EFRE / EFRO 4.000.000,00 €
Niedersächsische Staatskanzlei 450.000,00 €
Provincie Drenthe 150.000,00 €
Provincie Groningen 150.000,00 €