Interreg

Deutschland-Nederland

COASTS: CO2-Abfang, -Speicherung und Transfer in der Schifffahrt

COASTS: CO2-afvang, -opslag en -transfer in de scheepvaart

Het project ‘CO2-afvang, -opslag en transfer in de scheepvaart’ (CO2ASTS) is ontwikkeld met een consortium van Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, om technologieën voor een milieuvriendelijkere en CO2-armere scheepvaart te ontwikkelen en op de markt te brengen. De zich ontwikkelende CO2ASTS-technologie bestaat uit het absorberen van CO2 en het vervolgens vloeibaar maken en opslaan ervan aan boord. De vloeibaar opgeslagen CO2 kan dan in de haven worden overgeladen en worden verkocht aan potentiële eindgebruikers. Een vergelijkbaar systeem is op dit moment niet wereldwijd beschikbaar voor de scheepvaart.
Het doel van het project is om bestaande stationaire CO2-afvangsystemen op het land te evalueren en ze aan te passen voor de scheepvaart. Daartoe onderzoekt het consortium de technische, financiële, economische, logistieke en juridische randvoorwaarden voor het gebruik van een CO2-afvang- en -opslagfaciliteit. Dit houdt ook in dat moet worden nagedacht over een zinvolle energetische en structurele integratie van het systeem aan boord op basis van verschillende scheepsconcepten en scheepstypen. Als de resultaten technisch en economisch haalbaar blijken, wordt een bouwkundige implementatie van een CO2-afvang- en -opslagfaciliteit aan boord voorbereid.
Het project ondersteunt de transitie naar duurzamer scheepvaartverkeer door grensoverschrijdende samenwerking, waarmee de milieu- en transportbeleidsdoelstellingen van Duitsland, Nederland en de EU in de scheepvaartsector worden geïmplementeerd en een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs 2015.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

329.425,00 €

Projectlooptijd

1.6.2018 - 31.12.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

MARIKO GmbH

Projectpartners

Vereniging FME-CWM, TNO, Rolf Janssen GmbH Elektrotechnische Werke, MEYER WERFT GmbH & Co. KG, Hochschule Emden/Leer, Hafenwirtschaftsvereinigung Leer e.V., ZEMprojects BV, Conoship International, Sandfirden Technics B.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
Sandfirden Technics B.V. 9.987,50 €
Conoship International 12.002,00 €
EFRE / EFRO 164.712,50 €
Hafenwirtschaftsvereinigung Leer e.V. 5.015,00 €
Hochschule Emden/Leer 6.591,75 €
MARIKO GmbH 3.256,10 €
MB Niedersachsen 32.942,50 €
MEYER WERFT GmbH & Co. KG 21.012,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 19.765,50 €
Provincie Groningen 13.177,00 €
Rolf Janssen GmbH Elektrotechnische Werke 9.987,50 €
TNO 18.543,25 €
Vereniging FME-CWM 3.252,40 €
ZEMprojects BV 9.180,00 €