Interreg

Deutschland-Nederland

Bürgerbus Nordhorn-Denekamp

Grensoverschrijdende buurtbusverbinding tussen Denekamp en Nordhorn

De exploitatie van een buurtbusverbinding tussen Denekamp (NL) en Nordhorn (D) dient om een lacune in het grensoverschrijdende openbaarvervoersnetwerk in het grensgebied Landkreis Grafschaft Bentheim – Provincie Overijssel te sluiten. Voor de uitvoering van het project zal een grensoverschrijdende vereniging worden opgericht die in staat zal zijn de exploitatie van de verbinding via inzet van vrijwilligers zelf te organiseren. Daarnaast zal ernaar worden gestreefd de reguliere exploitatie van de verbinding uit te breiden met vraaggericht aanbod, afgestemd op de wensen van de klant. Zo wil men de mogelijkheid openen dat de reiziger telefonisch het verzoek doet andere haltes te bedienen. Doel van dit project is het aantal reizigers te verhogen tot 500 – 600 per maand aan het einde van het project. Doordat in 2017 de Grafschaft Bentheim weer op het spoorwegnetwerk voor personenverkeer wordt aangesloten (directe aansluiting Nordhorn) krijgt ook de Nederlandse grensregio vanwege het project weer een verbinding met het Duitse spoorwegnetwerk. Daardoor wordt het belemmerende effect van de grens op het grensoverschrijdende openbare vervoer verkleind c.q. weggenomen. Daarnaast zal de inzet van Nederlandse en Duitse vrijwillige chauffeurs ertoe bijdragen tot een beter begrip tussen beide zijden van de grens en de grensoverschrijdende integratie.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

141.410,16 €

Projectlooptijd

1.4.2015 - 31.3.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Bentheimer Eisenbahn AG

Projectpartners

Regio Twente

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bentheimer Eisenbahn AG 20.700,00 €
EFRE / EFRO 70.705,08 €
MB Niedersachsen 14.652,54 €
Provincie Overijssel 35.352,54 €
Regio Twente 0,00 €