Interreg

Deutschland-Nederland

BIVAC

Biobased Waardeketens voor nieuwe hoogwaardige producten en componenten

Vanuit de ambitie om te komen tot grondstofefficiency, klimaatvriendelijke en hernieuwbare productie worden in het project innovatieve en hoogwaardige producten en processen ontwikkeld op basis van beschikbare bijproducten en nevenstromen en tenslotte – indien mogelijk – vertaald naar nieuwe volledige waardeketens. Reststromen uit de groenteproductie en de houtverwerkende industrie zullen hierbij als uitgangsmateriaal dienen. De nagestreefde producten omvatten nieuwe, gezondheidsbevorderende additieven voor diervoeders, fermenteerbare suikers voor de productie van de waardevolle stof Astaxanthine, enzymatisch veredelde / geoptimaliseerde diervoeder-additieven en Tannine als natuurlijke looistof voor de leerproductie. Hiervoor worden branche-overschrijdende bedrijven en onderzoeksinstellingen samengebracht in een consortium die zeer diverse schakels van de keten vormen in de primaire productie en de productie van levensmiddelen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.441.779,25 €

Projectlooptijd

1.7.2017 - 30.6.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Phytowelt GreenTechnologies GmbH

Projectpartners

Hochschule Rhein-Waal, BioTreatCenter VOF - Greenport Venlo, Grassa, Biorefinery Solutions BV, NewFoss BV, CLIB2021

Project
Financiering

Financier Bedrag
Biorefinery Solutions BV 71.100,00 €
BioTreatCenter VOF - Greenport Venlo 30.903,75 €
CLIB2021 71.952,50 €
EFRE / EFRO 1.220.888,35 €
Grassa 116.091,75 €
Hochschule Rhein-Waal 30.381,70 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 177.860,00 €
MWIDE NRW 296.433,00 €
NewFoss BV 119.370,75 €
Phytowelt GreenTechnologies GmbH 188.224,45 €
Provincie Gelderland 24.900,00 €
Provincie Limburg 51.698,00 €
Provincie Noord-Brabant 41.975,00 €