Interreg

Deutschland-Nederland

BioÖkonomie - Grüne Chemie

Bio-Economie - Groene Chemie

In het project “Bio-economie – Groene chemie” ligt de focus op het verder ontwikkelen en optimaliseren van de uitkomsten en resultaten uit het eerste bio-economie project.

Intussen zijn sommige materiaalmengsels zo grondig onderzocht en getest dat producten met specifieke eigenschappen vrij concreet kunnen worden geproduceerd conform de behoeften van het bedrijfsleven en wensen van individuele MKB’ers. In het project wordt een gestructureerd onderzoek uitgevoerd waarin de gehele waardeketen wordt beschouwd met betrekking tot de vraag hoe materiaalstromen in de grensregio efficiënter benut kunnen worden. Ook worden er toepassingen ontwikkeld die hoog in de waardepiramide van groene grondstoffen staan. Biobased isolatiematerialen en het gebruik daarvan worden beter gepresenteerd aan een breder publiek met een mobiele tentoonstelling.

Om de vakkennis in de regio over het algemeen stevig te verankeren wordt de doelgroep van het bijscholingsprogramma breder getrokken en ook dieper ingegaan op de verschillende thema’s. “Inhoudstoffen – groene chemie” en “paludiculturen” zijn nieuwe thema’s binnen het project. MKB’ers met innovatieve ideeën kunnen deelnemen aan het project en worden geadviseerd en begeleid door experts.

De grensoverschrijdende samenwerking binnen de bestaande netwerken wordt vervolgd en uitgebreid qua thema’s en doelgroepen. Dit wordt bereikt door de uitwisseling en samenwerking met andere netwerken en projecten. Bovendien worden nieuwe verbindingen met regionale economische ontwikkelingsinitiatieven en de industrie gelegd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

6.668.319,00 €

Projectlooptijd

1.6.2018 - 31.12.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Kompetenzzentrum 3N e.V., Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen, N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, KMU Open projecten, Stichting Stenden Hogeschool (Green Pac/Stenden Pré), TechnologieCentrum Noord-Nederland, Projectpartners Bio-Economie (gedefinieerd)

Project
Financiering

Financier Bedrag
Eems Dollard Regio 0,00 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
Provincie Noord-Brabant 12.664,00 €
Provincie Fryslân 18.791,00 €
Provincie Gelderland 22.858,00 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 55.560,00 €
Provincie Groningen 108.989,00 €
Kompetenzzentrum 3N e.V. 125.900,00 €
Provincie Drenthe 151.172,00 €
Stichting Stenden Hogeschool (Green Pac/Stenden Pré) 167.841,00 €
KMU Open projecten 275.000,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 458.914,00 €
MB Niedersachsen 773.387,00 €
Projectpartners Bio-Economie (gedefinieerd) 1.997.243,00 €
EFRE / EFRO 2.500.000,00 €