Interreg

Deutschland-Nederland

BioÖkonomie im Non-Food-Sektor

Voor meer informatie over de financiering van het project, ga naar “project-overzicht”.