Interreg

Deutschland-Nederland

BioÖkonomie im Non-Food-Sektor

Ontwikkeling van een groene productiestructuur, biobased producten en netwerkvorming tussen hogescholen, Centers of Competence en universiteiten

De CO2 reductie is een belangrijk thema in het project “Bio-economie in de Non-Food sector”. De toepassing van reststromen uit de landbouw en de glastuinbouw voor verschillende sectoren wordt onder andere onderzocht in dit project: het doel is om nieuwe materialen te ontwikkelen, waarbij grondstoffen gespaard worden en het milieu wordt ontzien. Innovatieve bedrijven, die op deze markt actief zijn of actief willen worden, en gevestigd zijn in het Nederlands-Duitse grensgebied, kunnen ondersteund worden. Het project richt zich op 4 speerpunten:

– Nieuwe materialen en innovatieve producten
– Nieuwe groene routes
– Biobased producten voor de woningbouw
– Kennistransferprojecten.

Het midden- en kleinbedrijf zal samen met kennisinstellingen nieuwe biobased producten en toepassingen ontwikkelen. Diverse projecten zijn reeds gepland. Daarnaast worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor 25 nieuw te ontwikkelen innovatieve projecten; haalbaarheidsstudies, productieketenontwikkeling en kennistransferprojecten.

Alle lijnen van de projectcoördinatie komen samen bij het grensoverschrijdend openbaar lichaam de Eems Dollard Regio (EDR). Toonaangevende deelnemers aan het project zijn het Kompetenzzentrum 3N in Werlte, de Hochschule Osnabrück/ Lingen, de NOM in Groningen en Stenden Hogeschool in Emmen.

Het grensoverschrijdende project “BioEconomy” wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel en door de deelstaat Niedersachsen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

7.777.511,00 €

Projectlooptijd

1.6.2015 - 31.12.2018

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Kompetenzzentrum 3N e.V., Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen, KMU BioÖkonomie, N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, KMU Open projecten, Stichting Stenden Hogeschool (Green Pac/Stenden Pré, Overige kennisinstellingen

Project
Financiering

Financier Bedrag
Eems Dollard Regio 0,00 €
EFRE / EFRO 3.888.755,00 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 65.000,00 €
KMU Bioökonomie 1.569.876,00 €
KMU Open projecten 331.250,00 €
Kompetenzzentrum 3N e.V. 189.674,00 €
MB Niedersachsen 611.479,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 366.888,00 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Overige kennisinstellingen 87.124,00 €
Provincie Drenthe 107.620,00 €
Provincie Flevoland 3.913,00 €
Provincie Fryslân 6.115,00 €
Provincie Gelderland 3.669,00 €
Provincie Groningen 28.617,00 €
Provincie Noord-Brabant 66.040,00 €
Provincie Overijssel 28.617,00 €
Stichting Stenden Hogeschool (Green Pac/Stenden Pré) 422.874,00 €