Interreg

Deutschland-Nederland

Bio-TecH2

Biowaterstofproductie als een toekomstgerichte technologie voor energie- en brandstofproductie

Bio-TecH2 is het antwoord op de uitdagingen van duurzame energie en grondstofvoorziening in de EUREGIO.
Biogene waterstofproductie is op dit moment de meest ecologische en duurzame manier om waterstof te produceren. Bio-TecH2 gebruikt alleen duurzame biomassa en afval voor de productie van waterstof en kan met behulp van restwarmte (37 – 55 °C) worden geproduceerd. Industriële productie van waterstof, bv. Hoge temperatuur elektrolyse of stoomreforming, zijn daarentegen zeer energie-intensief, met temperaturen tot 1.700 °C en drukken tot 300 bar. Deze maken vrijwel uitsluitend gebruik van fossiele brandstoffen. Het Bio-TecH2 proces
biedt de mogelijkheid om in de toekomst ook een regeneratieve en duurzame productiemethode van waterstof aan te bieden.
Waterstof wordt op de volgende manieren in de industrie gebruikt:
• Productie van biobrandstoffen (bio-ethanol) of rechtstreeks in voertuigen met brandstofcellen
• Hernieuwbaar aardgas geproduceerd uit CO2 met behulp van biogene methanisering
• Voor snelle levering t.b.v. H2- en aardgasopslag
• Bio-ammoniak en bio-methanol productie
• Directe invoeding in het aardgasnet
• Directe stroomopwekking in warmtekrachtcentrales
Het Bio-TecH2-proces zorgt voor de levering van waterstof voor elk van deze gebruikspaden. Het proces biedt flexibiliteit, diversiteit en maakt het mogelijk de energiesectoren te verbinden: elektriciteit, warmte en mobiliteit. In de context van sectorkoppeling worden synergie-effecten benut en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en grondstoffen gegarandeerd. Door de mogelijkheid reststoffen te gebruiken kunnen energieverbruik en materiaal-kringlopen gesloten worden, dat is de reden waarom de technologie ideaal kan worden geïntegreerd in het concept van de circular economy.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

700.558,10 €

Projectlooptijd

1.4.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

H2 BV, PlanET Biogastechnik GmbH, Bioenergiecluster Oost Nederland

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Gelderland 0,00 €
Bieleman Consulting 17.010,93 €
Bioenergiecluster Oost Nederland 17.725,00 €
Provincie Overijssel 26.778,00 €
Schellekens Consultancy 34.044,57 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 40.168,00 €
PlanET Biogastechnik GmbH 51.055,50 €
MWIDE NRW 66.946,00 €
Fachhochschule Münster 96.551,10 €
EFRE / EFRO 350.279,00 €