Interreg

Deutschland-Nederland

BiK: Bionica in het MKB

Natuur als inspiratie voor technische innovaties

3 miljoen euro beschikbaar voor het MKB om producten of processen te verbeteren.

Wij kijken terug op een leerzame en interactieve Kick off bijeenkomst van Bionica in het MKB project. Hieronder staat een korte samenvatting van deze middag, waarvan ook een korte film is gemaakt met de belangrijkste boodschap erin. Ook degenen die helaas verhinderd waren, kunnen zo meekrijgen wat is besproken. Voor een impressie, bekijk hier de foto’s.

Ondernemers uit de Duits-Nederlandse grensregio kunnen gebruik maken van innovatieve oplossingen uit de natuur voor hun complexe technologische vraagstukken. Hoe ze dit kunnen doen werd duidelijk tijdens de kick-off bijeenkomst van het INTERREGVa project ‘Bionica in het MKB’ op 6 december jl. in Emmen. Bestuurders, ondernemers, techneuten en wetenschappers waren naar WILDLANDS Adventure Zoo gekomen om zich te laten inspireren en informeren over dit project.

Belang van samenwerking
Tijdens de algemene inleiding sprak Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung en Voorzitter van de Stuurgroep INTERREG/EDR, over het belang van grensoverschrijdende samenwerking en de rol van innovatie voor het MKB hierin. Odilia Knap, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis van het Ministerie van Economische Zaken, ging vervolgens in op de betrokkenheid van het ministerie bij dit project en het belang om de weg van kennis naar business te stimuleren.

MKB instrument: in vijf stappen van idee naar prototype
Projectleider Saskia van Gend van TechnologieCentrum Noord-Nederland lichtte het MKB instrument toe dat ondernemers de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van natuurlijk bewezen technologie. MKB-ers in het Duits-Nederlandse grensgebied kunnen samenwerken met bionica-experts om oplossingen uit de natuur te zoeken voor complexe technologische problemen. Ondernemers kunnen een deel van hun investering terug krijgen wanneer eerste oplossingsconcepten worden geboden, pre-prototypes worden ontworpen en prototypes worden gebouwd; allen op basis van bionische concepten. Tot april 2019 is hier voor het MKB 3 miljoen Euro beschikbaar.Tobias Seidl, bionica-expert van de Westfälische Hochschule, lichtte toe hoe het bedrijf Grunewald Group bionica had ingezet als oplossing voor hun technologische uitdaging

Miljarden aan innovatie voor het oprapen
Ylva Poelman, directeur van het Bionica Innovatie en Expertise Centrum, gaf aan dat spieken in de natuur veel kan opleveren. Voordelen zijn besparing in energie, materialen en ontwikkeltijd. De natuur ontwikkelt zich namelijk al 4 miljard jaar en is intussen al tegen elk probleem aangelopen.
De zoektocht naar een eenvoudige multifunctionele industriële grijper leverde bijvoorbeeld een nogal onwaarschijnlijke inspiratiebron op: vissen. Wanneer men namelijk met een vinger dwars op een vin duwt, dan wijkt de vin niet weg van de vinger, maar vouwt zich eromheen. Door deze eigenschap, het fin ray effect genoemd, kunnen vinnen actief en passief effectieve vormen aannemen. Dit vormde de basis voor een grijper die delicate producten zoals tomaten of holle chocolade eieren kan oppakken. Eize Stamhuis, bionica-expert van de Rijksuniversiteit Groningen, lichtte ook nog een werkingsprincipe toe van een bionische toepassing.
Lees ook het artikel uit het Dagblad van het Noorden, waarin nog meer voorbeelden staan beschreven naar aanleiding van deze bijeenkomst.
Deelnemers konden hierna zelf aan de slag met Bionica waarbij ze in groepen een tweetal verpakkingen moesten ontwerpen die geïnspireerd waren op de natuur. Hierbij werden ze bijgestaan door de bij dit project betrokken bionica-experts te weten Tobias Seidl, Eize Stamhuis en Ylva Poelman.