Interreg

Deutschland-Nederland

BiK: Bionica in het MKB

BiK: een Nederlands Duits innovatieproject voor eerste toepassingen van bionica in kleine- en middelgrote ondernemingen

Bionica is een out-of-the-box innovatiemethode die in dit project toegankelijk wordt gemaakt voor het MKB. Hiermee wordt het Duits-Nederlands MKB toegang geboden tot een potentieel aan doorbraakinnovaties uit de natuur en daarmee tot nieuwe economische waarde. Ook heeft het MKB dankzij deze innovatiemethode meer mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame en maatschappelijke vraagstukken zoals de energie- en grondstoffen schaarste, milieuproblematiek, opwarming van de aarde, etc. Bionica leidt tot duurzame innovaties: deze zijn immers al miljoenen jaren beproefd en bewezen in de natuur.
De vele innovatieve, vaak actieve MKB-bedrijven in de maakindustrie, bijv. uit de machine-, installatie- en transportmiddelensector, vormen de ruggengraat van de economie in de EUREGIO en de EDR. Deze technologie gedreven bedrijven zijn voor de versterking van hun concurrentiekracht in essentie aangewezen op verregaande innovaties en dan met name integraal toepasbare product-, proces- en dienstverlener innovaties. De grootste innovatiebehoefte is er m.b.t. het bundelen van verschillende nieuwe technieken tot systeemoplossingen.
Ten aanzien van deze urgente behoefte aan interdisciplinaire technologie biedt de bionica als de natuurlijke symbiose van biologie en techniek een scala aan nieuwe, in de natuur zelf als lange tijd ‘beproefde’ ontwikkelingsmogelijkheden


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.000.000,00 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 31.3.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

TechnologieCentrum Noord-Nederland

Projectpartners

Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH, Rijksuniversiteit Groningen , Kennispark Twente, Wirtschaftsförderung Emsland GmbH, 25 ondernemers / werkpakket 2.3, 15 ondernemers / werkpakket 2.4, 10 ondernemers / werkpakket 2.5

Project
Financiering

Financier Bedrag
10 ondernemers / werkpakket 2.5 475.000,00 €
15 ondernemers / werkpakket 2.4 135.000,00 €
25 ondernemers / werkpakket 2.3 6.250,00 €
Bionica Innovatie en Expertise Centrum (Human Affairs & Innovation B.V.) 37.078,60 €
EFRE / EFRO 1.500.000,00 €
Emsland GmbH 0,00 €
MB Niedersachsen 164.325,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 197.177,50 €
MWIDE NRW 164.325,00 €
Provincie Drenthe 26.292,00 €
Provincie Fryslân 26.292,00 €
Provincie Gelderland 26.292,00 €
Provincie Groningen 26.292,00 €
Provincie Overijssel 26.292,00 €
Rijksuniversiteit Groningen 77.390,15 €
Stichting Novel-T 0,00 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 111.993,75 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH 0,00 €