Interreg

Deutschland-Nederland

Bescheinigungsbehörde

Certificeringsautoriteit INTERREG V A

De Certificeringsautoriteit vervult de taken, die zijn gedefinieerd in artikel 126 van de Verordening (EU) 1303/2013, met inbegrip van het beheer van de middelen (EU, nationaal, regionaal) voor het INTERREG-programma en de uitbetaling van de subsidiemiddelen aan de subsidieontvangers. Zij toetst of de controletaken in het kader van de “First Level Control” correct worden uitgevoerd en of alle documenten, die voor de op te stellen uitgavenstaten en betalingsverzoeken (volgens art. 59 lid 5a en art. 131 ff. van de Verordening (EU) 1303/2013) aan de Commissie noodzakelijk zijn, beschikbaar zijn. Na afsluiting van een project toetst de Certificeringsautoriteit aan de hand van het bestedingsbewijs of het project in overeenstemming met de subsidiebeschikking is uitgevoerd, betaalt de nog resterende subsidiemiddelen uit en documenteert de resultaten ten behoeve van de Beschikkende Instantie.


Naar project

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.410.000,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische Hilfe

Project
Financiering

Financier Bedrag
EUREGIO 0,00 €
EFRE / EFRO 1.264.755,80 €
MWIDE NRW 486.237,48 €
Ministerie van Economische Zaken 456.235,51 €
Niedersächsische Staatskanzlei 202.771,21 €