Interreg

Deutschland-Nederland

berkeln 2018-2020

berkeln 2018-2020

Het project “berkeln” omvat de structurele en inhoudelijke samenwerking van Duitse en Nederlandse actoren en gemeenten langs de Berkel. Initiatiefnemers voor het project zijn aan de Nederlandse kant de drie gemeenten Zutphen, Lochem en Berkelland, het Waterschap Rijn en IJssel en de Stichting Berkelfestival. Aan de Duitse kant zijn het de steden Billerbeck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn, en Vreden, het Forum BildungsBerkel en de Regionale 2016 GmbH. Beide landen hebben in de afgelopen paar jaar in hun regio een Berkelproces op gang gebracht (het Berkeldalproces in NL en de Regionale 2016/Berkel-AG in D).

Als volgende stap streven beide kanten naar een intensieve grensoverschrijdende samenwerking, om enerzijds een gezamenlijk netwerk langs de Berkel op te bouwen en anderzijds langs de Berkel de totstandkoming van projecten langs de Berkel te bevorderen op de volgende gebieden:

– ontwikkeling van lokale en regionale netwerken
– werkgelegenheid, educatie en cultuur
– natuur, landschap en milieu
– structuur en demografie

Natuurlijk zijn er ook nu al verscheidene activiteiten, zoals de Berkelaktionstag, het Berkeldalproces, de BildungsBerkel en andere projecten en initiatieven langs de Berkel, maar tot nu toe is er geen centraal punt van waaruit alle activiteiten langs de Berkel gecoördineerd worden. Om de uitwisseling te bevorderen en daardoor op allerlei vakken te leren van het buurland en gebruik te maken van synergiemogelijkheden, moeten deze activiteiten en initiatieven via netwerken met elkaar in verband gebracht worden.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

359.946,60 €

Projectlooptijd

1.6.2018 - 30.9.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Hoofdpartner

Stadt Stadtlohn

Projectpartners

Stadt Vreden, waterschap rijn en ijssel, Stadt Billerbeck, Stadt Coesfeld, Stadt Gescher, Gemeente Berkelland, Gem. Lochem, Gemeente Zutphen