Interreg

Deutschland-Nederland

Arbeitsmarkt Nord - Arbeidsmarkt Noord

Arbeitsmarkt Nord - Arbeidsmarkt Noord

Het project stimuleert de ontwikkeling van één grensoverschrijdende sociaal economische regio waarin de kansen op arbeids- en onderwijsmarkt grensoverschrijdend benut worden. Een gebied waar inwoners, onderwijs en bedrijfsleven samenwerkt zodat de EDR als één dynamische regio functioneert. Hierdoor is de regio beter in staat in te spelen op veranderingen op sociaal en economisch vlak en kan de concurrentiepositie worden versterkt.
Dit wordt bereikt door diverse grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden binnen de opleidings- en arbeidsmarkt vanuit een marktgerichte benadering waarbij de focus ligt op het verbinden, stimuleren en activeren van sectoren, onderwijs, MKB en andere werkgevers. Werkgelegenheid creëren, jonge talenten behouden en nieuwe talenten en vakkrachten aantrekken waarmee de economie gezamenlijk gestimuleerd wordt.

Projekt
Informationen

Geplante Projektkosten

4.289.644,00 €

Projektlaufzeit

1.10.2018 - 30.6.2022

Priorität

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projektpartner

D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner

Projekt
Finanzierung

Finanzierer Betrag
Eems Dollard Regio 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 0,00 €
Provincie Fryslân 59.358,00 €
Provincie Drenthe 168.717,00 €
Provincie Groningen 168.717,00 €
MB Niedersachsen 396.792,00 €
D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner 1.351.238,00 €
EFRE / EFRO 2.144.822,00 €