Interreg

Deutschland-Nederland

Arbeitsmarkt in Grenzregionen D-NL

Arbeidsmarkt in de grensregio's D-NL

Dit project verschaft een duurzame data-infrastructuur aan de hand waarvan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Duitsland gemonitord kan worden. Deze data geeft een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de grensregio’s en biedt daarmee een betrouwbare datafundament om belemmeringen en kansen op de arbeidsmarkt te identificeren. Dat maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te stimuleren. De inzet van de statistische bureaus uit de betreffende regio’s garandeert de duurzaamheid van het systeem en de optimale benutting van de aanwezige data.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

488.613,17 €

Projectlooptijd

1.4.2017 - 30.11.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

IT.NRW

Projectpartners

Centraal Bureau voor de Statistiek, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Groningen 9.161,50 €
Centraal Bureau voor de Statistiek 48.861,32 €
Provincie Noord-Brabant 9.161,50 €
Provincie Drenthe 9.161,50 €
EFRE / EFRO 244.306,59 €
Provincie Gelderland 9.161,50 €
Provincie Limburg 9.161,50 €
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) 0,00 €
Provincie Overijssel 9.161,50 €
MB Niedersachsen 19.363,74 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 18.323,00 €
MWIDE NRW 53.928,23 €
IT.NRW 48.861,32 €