Gegevensbescherming

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze website is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie geven. Als dienstenaanbieder zijn wij volgens paragraaf 7, artikel 1 Telemediengesetz (de Duitse telemedia wet) voor de eigen inhoud van deze website naar de algemene wet verantwoordelijk. Volgens paragrafen 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder niet verplicht overgedragen of aangedragen informatie van buitenaf te controleren of op echtheid te onderzoeken, ook niet als die op rechtsovertredende acitviteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkade van het gebruik van informatie naar de algemene wet vallen hierbuiten. Een desbetreffende aansprakelijkheid is alleen mogelijk vanaf het moment van kennisname van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van een dergelijke schending van het recht wordt de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar websites van derden, op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Voor de inhoud van dergelijke andere websites kunnen wij geen aansprakelijkheid nemen. De aanbieder van een dergelijke gelinkte website is steeds verantwoordelijk voor de inhoud van die website. De gelinkte website wordt op het moment van totstandkoming van de link op wetsovertredingen getoetst. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van totstandkoming van de link de desbetreffende pagina’s vrij van illegale inhoud waren. Een permanente inhoudelijke controle op de inhoud van de gelinkte websites is zonder concrete aanwijzing van een wetsovertreding niet redelijk. Bij het bekend worden van een wetsovertreding worden de betreffende links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht

De door de websitebeheerder opgestelde inhoud van deze website valt onder het Duitse auteursrecht. Ook bijdragen van derden zijn als zodanig aangemerkt. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of toegepast op enige andere wijze buiten de grenzen van het auteursrecht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik toegestaan.
De websitebeheerder is ermee belast de auteursrechten van anderen in acht te nemen, respectievelijk op zelf opgestelde stukken of licentievrije stukken terug te grijpen.

Bescherming persoonsgegevens

Voor zover er op onze website persoonsgerichte gegevens (zoals naam, adres of emailadres) gevraagd worden, gebeurt dit waar mogelijk op vrijwillige basis. Het gebruik van het dienstenaanbod van deze website is, voor zover mogelijk, steeds zonder opgave van persoonsgerichte gegevens. Wij wijzen erop dat het overdragen van gegevens op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per email) veiligheidslacunes met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de openbare contactgegevens op deze website door derden, met het oog op de toezending van niet uitdrukkelijk gevraagd informatiemateriaal of reclame, is hiermee uitdrukkelijk verboden. De websitebeheerder beraadt zich op rechterlijke stappen indien ongevraagde reclame-informatie, zoals spam, wordt toegezonden.