INTERREG na 2020

Interreg VI 2021-2027

De huidige programmaperiode, INTERREG V, loopt eind 2020 af. Dit betekent dat er in 2021 gestart wordt met de volgende programmaperiode, Interreg VI. Deze heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027. De voorbereidingen voor Interreg VI zijn al geruime tijd in volle gang. Hoewel INTERREG V een succes is, betekent dat niet dat er niets verbetert en verandert hoeft te worden. Aan de ene kant blijven wij programma-interne regels en processen verbeteren en parallel zijn wij als programma ook afhankelijk van nieuwe verordeningen, sturing en regelgeving vanuit de Europese Commissie. Om op de actuele behoeften en wensen in het grensgebied in te spelen zullen prioriteiten en doelstellingen worden geactualiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is de extra aandacht die besteed zal gaan worden aan het veranderende milieu en klimaat. Middels een speciale prioriteit gericht op “een groener Europa” zal ook Interreg Deutschland-Nederland een bijdrage leveren aan de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

De bovenstaande voorbereidingen en bijbehorende wijzigingen zijn vrijwel allemaal nog niet definitief. In de Voorbereidingsgroep van Interreg VI komen de verschillende partners van het Interreg-programma Deutschland-Nederland regelmatig samen en overleggen de samenstelling van het nieuwe programma. Toen de voorbereidingen van het programma (grotendeels) afgerond waren, volgde eind januari 2021 een publieke consultatie waar eenieder haar of zijn mening kon geven en eventuele verbeterpunten voor kon stellen. Dit document omvat een conceptversie van de thematische keuzes voor het nieuwe programma en kunt u hier inzien:

Document: Publieke consultatie