F.A.Q. Corona-crisis

INTERREG Deutschland-Nederland

Alles wat u moet weten

F.A.Q. Corona-crisis

De maatregelen die zowel de Nederlandse overheid alsook de Duitse deelstaatoverheden hebben genomen om de verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk te beperken, hebben ook gevolgen voor het INTERREG-programma.

  • Een lijst met Frequently Asked Questions (F.A.Q.) vindt u hier: F.A.Q . Corona
  • Als u een INTERREG-project beheert of projectpartner bent en specifieke vragen heeft over de mogelijke gevolgen voor uw project, kunt u te allen tijde contact opnemen met de u bekende contactpersonen bij het voor uw project verantwoordelijke regionale programmamanagement.
  • Het regionale programmamanagement neemt contact op met alle leadpartners van projecten om te informeren naar de specifieke gevolgen van de huidige situatie voor elk project.
  • Als u aanvrager van een mini- of klein project bent, kunt u contact opnemen met de u bekende contactpersonen bij de voor u verantwoordelijke grensregio/Euregio.

Alle programma-instanties zijn allen telefonisch, per email en videobellen bereikbaar. Alle medewerkers proberen u ook onder de huidige bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij bieden u onze excuses aan voor het eventuele ongemak en hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing.

Besluit van het Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland
Alle projecten waarvan de looptijd volgens de actuele beschikking eindigt tussen 30-03-2020 en 31-12-2020 (laatste dag inbegrepen), worden automatisch met zes maanden verlengd.

Verdere maatregelen om de gevolgen van het coronavirus te beperken
In het kader van de coronacrisis heeft het programma INTERREG Deutschland-Nederland reeds een aantal besluiten genomen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor projecten zo klein mogelijk te houden.
Veel projecten en programmapartners hebben zich met voorstellen voor verdere maatregelen op basis van opgetreden problemen tot het programma gewend. Het programma heeft tegelijkertijd een inventarisatie en analyse van problemen en uitdagingen uitgevoerd, waarin deze voorstellen zijn verwerkt.

Het INTERREG Comité van Toezicht heeft dientengevolge op 12 juni 2020 de volgende besluiten genomen:

  • Budgetneutraleprojectverlenging voor projecten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021

De projecten waarvan de looptijd volgens de actuele beschikking eindigt tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 (laatste dag inbegrepen), worden automatisch met drie maanden verlengd. Indien een project een verlenging niet wenselijk acht, kan dit door de lead partner van het project binnen twee weken na bekendmaking van dit besluit worden verklaard en blijft de oorspronkelijke looptijd ongewijzigd. Het totale budget van de projecten blijft daarbij in alle gevallen onveranderd. Dit besluit geldt niet voor de reeds verlengde projecten op basis van het besluit van het Comité van Toezicht van 30-03-2020.

  • Niet handhaven n+1 regeling jaartranche 2019

De n+1 regeling wordt voor de jaartranche 2019 niet gehandhaafd bij alle actieve projecten. De projecten zullen hierdoor aan het einde van het jaar 2020 niet gekort worden op grond van de n+1 regeling.

  • Voorkomen liquiditeitsproblemen MKB – Opschorting inhouding 5%

Na afhandeling van de laatste declaratie van een project na de einddatum van een project wordt de resterende 5% van de subsidiemiddelen uitbetaald. Er wordt dus geen reservering op ingehouden tot indiening van het bestedingsbewijs. Deze afwijkende regeling geldt tot en met 31 december 2020.

 

Het Comité van Toezicht volgt de verdere ontwikkelingen en zal indien nodig vroegtijdig aanvullende maatregelen treffen om projecten en partners zo goed mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de actuele situatie.

Deze pagina wordt continu geactualiseerd.