Enquête kleine en miniprojecten

Enquête kleine en miniprojecten

Op dit moment wordt een enquête onder alle Lead Partners van de kleine en miniprojecten van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd.

Wanneer u als Lead Partner een uitnodiging voor deze enquête ontvangt en hier vragen over heeft, kunt u deze bij ons stellen. Wij zijn te bereiken via:
Telefoon: +49(0)2821-793041
E-mail: info@deutschland-nederland.eu