Data en deadlines

Waar en wanneer

kan ik mijn project indienen?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen INTERREG Deutschland-Nederland wordt niet met “calls” gewerkt. Over de subsidiëring van uw project wordt in de regionale stuurgroepen een besluit genomen. Projecten binnen prioriteit 1 worden bovendien vooraf in het Innovatie-Overleg beoordeeld. Hier vindt u de data waarop het Innovatie-Overleg en de regionale stuurgroepen plaatsvinden, en de deadlines voor de interne verzending van de stukken naar deze gremia. Let op bij het aanvragen van een project dat de stukken ruim voor deze deadlines bij het regionale programmamanagement (RPM) moeten voorliggen, zodat deze getoetst kunnen worden.

WANNEER? WAT? TERMIJNEN?
21-09-2017 (Do) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 11-08-2017
05-10-2017  (Do) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 14-09-2017
06-11-2017 (Ma) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 22-09-2017
30.11.2017 (Do) Stuurgroep Eems Dollard Regio/ EUREGIO Deadline verzending stukken: 09-11-2017
07-12-2017 (Do) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 16-11-2017
14-02-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 03-01-2018
20-03-2018 (Di) (onder voorbehoud) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 27-02-2018
22-03-2018 (Do) Stuurgroep Eems Dollard Regio/ EUREGIO Deadline verzending stukken: 01-03-2018
11-04-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 28-02-2018
13-06-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 02-05-2018
19-06-2018 (Di) (onder voorbehoud) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 29-05-2018
21-06-2018 (Do) Stuurgroep Eems Dollard Regio/ EUREGIO Deadline verzending stukken: 31-05-2018
10-10-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 29-08-2018
29-11-2018 (Do) Stuurgroep Eems Dollard Regio/ EUREGIO Deadline verzending stukken: 08-11-2018
04-12-2018 (Di) (onder voorbehoud) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 13-11-2018
20-12-2018 (Do) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 08-11-2018

 

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Neemt u contact op met regionaal programmamanagement (RPM) voordat u een aanvraag indient: daar zult u worden geïnformeerd over de procedure en het tijdsbestek van aanvraag tot goedkeuring, en zij zullen u wijzen op de vereiste documenten en de beschikbare middelen.

Meer informatie over het verloop van het project kunt u hier vinden.