Data en deadlines

Waar en wanneer

kan ik mijn project indienen?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen INTERREG Deutschland-Nederland wordt niet met “calls” gewerkt. Over de subsidiëring van uw project wordt in de regionale stuurgroepen een besluit genomen. Projecten binnen prioriteit 1 worden bovendien vooraf in het Innovatie-Overleg beoordeeld. Hier vindt u de data waarop het Innovatie-Overleg en de regionale stuurgroepen plaatsvinden, en de deadlines voor de interne verzending van de stukken naar deze gremia. Let op bij het aanvragen van een project dat de stukken ruim voor deze deadlines bij het regionale programmamanagement (RPM) moeten voorliggen, zodat deze getoetst kunnen worden.

 

WANNEER? WAT? TERMIJNEN?
14-02-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 03-01-2018
 20-03-2018 (Di) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 27-02-2018
 22-03-2018 (Do) Stuurgroep Eems Dollard Regio/ EUREGIO Deadline verzending stukken: 01-03-2018
10-04-2018 (Di) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 28-02-2018
13-04-2018 (Di) Stuurgroep Eems Dollard Regio Deadline verzending stukken: 23-03-2018
13-06-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 02-05-2018
19-06-2018 (Di) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 29-05-2018
27-06-2018 (Wo) Stuurgroep Eems Dollard Regio Deadline verzending stukken: 31-05-2018
28-06-2018 (Do) Stuurgroep EUREGIO Deadline verzending stukken: 31-05-2018
10-10-2018 (Wo) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 29-08-2018
29-11-2018 (Do) Stuurgroep Eems Dollard Regio/ EUREGIO Deadline verzending stukken: 08-11-2018
04-12-2018 (Di) Stuurgroep Euregio Rijn-Waal/ euregio rijn-maas-noord Deadline verzending stukken: 13-11-2018
20-12-2018 (Do) Innovatie-Overleg Deadline verzending stukken RPM’s: 08-11-2018

 

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Neemt u contact op met regionaal programmamanagement (RPM) voordat u een aanvraag indient: daar zult u worden geïnformeerd over de procedure en het tijdsbestek van aanvraag tot goedkeuring, en zij zullen u wijzen op de vereiste documenten en de beschikbare middelen.

Meer informatie over het verloop van het project kunt u hier vinden.