Downloads

bij het

INTERREG-programma

Documenten projectaanvraag

Subsidiebepalingen INTERREG V Deutschland-Nederland (17-06-2016)

Formulier “projectidee”

Handboek monitoringsysteem InterDB 5 voor lead partners (versie mei 2017)

Handreiking projectconcept invullen InterDB5

Samenwerkingsovereenkomst voor projecten

Toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst

Voorbeeld cofinancieringsverklaring

Verklaring niet-economische activiteiten onderzoeksinstellingen

De-minimis verklaring

 

Aanvraag kleine projecten

Zie ook de pagina “kleine projecten”

Leidraad voor het indienen van een aanvraag

Aanvraagformulier voor projecten tot 1000 euro subsidie

Aanvraagformulier voor projecten tot 25.000 euro subsidie

 

Informatiebladen voor projecten

Informatieblad personeelskosten

Informatieblad First Level Control

Informatieblad communicatie

Informatieblad staatssteun

Informatieblad aanbestedingen

Informatieblad elektronische systemen

 

Documenten projectuitvoering

Urenregistratieformulier INTERREG V

Urenregistratieformulier voor vrijwilligerswerk

Toelichting bij de urenregistratie

Voorbeeld A3-poster voor projecten

Voorbeeld A3-poster voor projecten

Actuele grenswaarden voor aanbestedingen (geldig vanaf 01-01-2016)

Verklaring m.b.t. een boekhoudsysteem ten behoeve van het gebruik van elektronische bewijsstukken

Verklaring m.b.t. een elektronisch urenregistratiesysteem

Procedure voor het gebruik van kopieen in het kader van een controle voor nederlandse projectpartners

Handleiding voor het toevoegen van projecten op de website deutschland-nederland.eu 

 

Algemene documenten

Samenwerkingsprogramma INTERREG Deutschland-Nederland 2014-2020 (Goedgekeurd door de EU-Commissie op 17-11-2014, gewijzigd op 30-11-2015)

INTERREG-overeenkomst 2014-2020 (ondertekend op 19-11-2014)

Evaluatieplan INTERREG V Deutschland-Nederland

Nulmeting barrièrewerking Duits-Nederlandse grens (vastgesteld op 19-06-2015)

Lijst van concrete acties volgens VO (EU) 1303/2013, art. 115 (stand 07-02-2017)

Programmahandboek voor lead partners en projectpartners (stand 30-05-2017)

Intern programmahandboek (alleen voor interne medewerkers)

 


INTERREG IV 2007-2013

Formulier inhoudelijk eindbericht – deel a van het bestedingsbewijs

Personeelskostencalculator

Formulier: bewijs van projectarbeidsuren

Subsidiegrondslagen (versie 1-1-2013)

Subsidiegrondslagen (versie 1-1-2011)

Subsidiegrondslagen (versie geldig t/m 31-12-2010)

Algemene aanvullende bepalingen en EU-specifieke aanvullende bepalingen

Actuele grenswaarden voor aanbestedingen (geldig t/m 31-12-2015)

Actuele grenswaarden voor aanbestedingen (geldig t/m 31-12-2013)