Data en Deadlines

Wanneer en waar

Kan ik mijn project indienen?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen INTERREG Deutschland-Nederland wordt niet met “calls” gewerkt. Over de subsidiëring van uw project wordt in de regionale stuurgroepen een besluit genomen. Hier vindt u de data waarop het Innovatie-Overleg en de regionale stuurgroepen plaatsvinden, en de deadlines voor de interne verzending van de stukken naar deze gremia. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement, voordat u een aanvraag indient.

SAMEN

VANZELFSPREKEND

ZONDER GRENZEN

Hartelijk welkom bij het INTERREG-programma. Wij ondersteunen Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten. Heeft u een projectidee? Lees dan hier verder!

Volg ons ook op social media:

Twitter logo 2012main-qimg-1714929a97119ca71a0652d464b8a200

VACATURE

JUNIOR CONTROLLER (m/v)

FIRST LEVEL CONTROL

U werkt graag in een internationale omgeving? U bent meertalig? U wilt zich inzetten voor de Europese ... lees meer

HISTORY WITHOUT BORDERS

Bevrijdingsmuseum bouwt aan “historische” Nederlands-

Duitse storyline

Persbericht 13 juli 2018 Denktank met 40 historici betrokken bij nieuw museum In het kader van de ... lees meer

Actuele ontwikkelingen

in het INTERREG-programma

Comité van Toezicht Lelystad

Op vrijdag werden 22 juni 2018 vergaderde het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland ... lees meer

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).


Nu uw eigen project aanvragen


Interreg

Actueel

VACATURE

U werkt graag in een internationale omgeving? U bent meertalig? U wilt zich inzetten voor de Europese samenwerking? Dan … Lees meer.

HISTORY WITHOUT BORDERS

Persbericht 13 juli 2018 Denktank met 40 historici betrokken bij nieuw museum In het kader van de modernisering van … Lees meer.

Actuele ontwikkelingen

Op vrijdag werden 22 juni 2018 vergaderde het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland in het Provinciehuis Flevoland … Lees meer.