Interreg

Deutschland-Nederland

Laserabtrag lokaler Fehlstellen

Laserabtrag lokaler Fehlstellen

Project
Information

Planned project

214.744,94 €

Project Duration

1.7.2020 - 31.3.2022

Priority

Strenghtening innovation across borders

Lead Partner

Laserzentrum FH Münster (LFM)

Project partners

Universiteit Twente, Kamp Coating Apeldoorn BV

Project
Financing

Financer Amount
Provincie Gelderland 3.166,37 €
Provincie Overijssel 3.166,37 €
Universiteit Twente 5.668,75 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 9.499,12 €
MWIDE NRW 15.831,87 €
Laserzentrum FH Münster (LFM) 21.325,59 €
Kamp Coating Apeldoorn BV 49.777,50 €
EFRE / EFRO 106.309,37 €