Interreg

Deutschland-Nederland

Cross Border Talent

Studenten en bedrijven kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan Cross Border Talent. Van beiden wordt een profiel gemaakt, waarna we kijken welke student en welk bedrijf een match kunnen zijn. Hiervoor kijken we bijvoorbeeld naar achtergronden, de opdracht die er is en eisen die beiden stellen aan elkaar.

Als er een match is gaat de student aan de slag om een onderzoek uit te voeren voor het bedrijf en ter afronding van zijn/haar studie. Als dit na een half jaar afgerond is gaat de student weer een half jaar als trainee aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek en ze zelf implementeren! Op deze manier heeft het bedrijf een getalenteerde nieuwe medewerker die een heel jaar een vraagstuk behandelt en blijf een student betrokken bij de uitvoering de uitkomsten van zijn afstudeeronderzoek.

Ter ondersteuning krijgt de student begeleiding vanuit zijn eigen opleiding tijdens zijn afstuderen en een ervaren exportcoach tijdens zijn traineefase. Het deelnemende bedrijf heeft hiermee ook een extra sparringspartner en klankbord tijdens de traineefase. Ook worden er workshops georganiseerd tijdens de traineefase die gericht zijn op bijvoorbeeld internationale samenwerking, export, marketing en de verschillende culturen.

Voor een uitgebreide beschrijving van het traject klik hier.