Verklaring m.b.t. een boekhoudsysteem ten behoeve van het gebruik van elektronische bewijsstukken