Interreg

Deutschland-Nederland

health-i-care

health-i-care: innovations for a safer healthcare

Health-i-care: innovations for safer healthcare
Alle health-i-care-projectactiviteiten staan in het teken van het uiterst actuele thematische speerpunt preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties en antibioticaresistentie en de daarmee gepaard gaande risico’s voor patiënten en de volksgezondheid.

Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvelden diagnostiek, therapie, reiniging, medische technologie en voorlichtingsgerichte en persuasieve communicatietechniek. Het project is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen.

Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio. MKB’s zijn als motor voor deze innovaties onontbeerlijk. Slechts in samenwerking met hen kunnen de voor health-i-care gedefinieerde 30 maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën, die bijdragen aan het behoud van de voor onze gezondheid zo belangrijke hygiënische standaards, worden ontwikkeld.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

7.150.000,00 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 31.3.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Projectpartners

CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) , Central Veterinary Institute (CVI), Universiteit Twente, Universität Oldenburg - European Medical School (EMS), Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V., Biotrack B.V., BioVisible B.V., Brandes-Innovation i.G., Checkbuster B.V. , Check-Points Health B.V., Coolminds B.V., eLABBS / Exxellence B.V., Eno Zorgverzekering N.V., Hycult Biotechnology B.V., IDMC B.V., Indietopia B.V., initiate Development, KSYOS TeleMedisch Centrum, Lanthio-pharma B.V., Mediaproducts B.V., Novioscan B.V., Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG, ORTEC Consulting Group B.V., PolyVation B.V., RePoint B.V., Ridom GmbH, S&F Datentechnik GmbH & Co. KG, T-Xchange B.V., Virtask B.V., Watter B.V., Westfalen Gas AG, EasyMeasure B.V., CKM GmbH, Wetsus, Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), Universität Bielefeld (Fakultät für Gesundheitswissenschaften) , Christophorus-Kliniken (Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene), RadboudUMC, afdeling Medische Microbiologie, Cosine Research B.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
RadboudUMC, afdeling Kindergeneeskunde 10.000,00 €
Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG 76.000,00 €
EasyMeasure B.V. 36.000,00 €
Provincie Fryslân 60.841,00 €
T-Xchange B.V. 0,00 €
eLABBS / Exxellence B.V. 40.000,00 €
Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V. 36.000,00 €
ORTEC Consulting Group B.V. 40.000,00 €
Provincie Drenthe 25.000,00 €
Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) 80.000,00 €
BioVisible B.V. 40.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 7.920,00 €
KSYOS TeleMedisch Centrum 0,00 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 327.066,80 €
Lanthio-pharma B.V. 0,00 €
Brainlink B.V. 46.666,00 €
Wetsus 99.000,00 €
CKM GmbH 38.000,00 €
Microbial Analysis B.V. 40.000,00 €
RePoint B.V. 40.000,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 471.900,00 €
Mediaproducts B.V. 68.000,00 €
Cosine Research B.V. 0,00 €
RadboudUMC, afdeling Medische Microbiologie 20.000,00 €
Universiteit Twente 80.000,00 €
CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) 40.000,00 €
PolyVation B.V. 60.000,00 €
MB Niedersachsen 393.250,00 €
Universität Bielefeld (Fakultät für Physik) 30.000,00 €
Universität Oldenburg - European Medical School (EMS) 30.000,00 €
Hycult Biotechnology B.V. 40.000,00 €
Westfalen Gas AG 32.000,00 €
Brandes-Innovation i.G. 46.666,80 €
Christophorus-Kliniken (Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene) 18.000,00 €
8D Games V.O.F. 19.585,00 €
IDMC B.V. 66.666,80 €
MWIDE NRW 393.250,00 €
Virtask Virtual Assistant B.V 26.400,00 €
Novioscan B.V. 40.000,00 €
On-Lab GmbH 26.400,00 €
Ridom GmbH 48.000,00 €
Biotrack B.V. 0,00 €
Checkbuster B.V. 32.000,00 €
EFRE / EFRO 3.575.000,00 €
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 40.000,00 €
Coolminds B.V. 46.666,80 €
Provincie Overijssel 60.335,00 €
Desah B.V. 24.000,00 €
Cicero Communicatie 7.081,80 €
Wageningen Bioveterinary Research 25.000,00 €
AGILeBiotics B.V. 40.000,00 €
Check-Points Health B.V. 72.000,00 €
Provincie Gelderland 60.336,00 €
S&F Datentechnik GmbH & Co. KG 0,00 €
LABCON-OWL Analytik, Forschung und Consulting GmbH 48.000,00 €
Watter B.V. 0,00 €
Gemeinschaftspraxis für Gefäßmedizin - Gefäßzentrum Mönchengladbach DGG 6.800,00 €
Indietopia B.V. 0,00 €
Eno Zorgverzekering N.V. 0,00 €
Provincie Groningen 75.000,00 €
Provincie Flevoland 25.168,00 €
initiate Development 20.000,00 €