Interreg

Deutschland-Nederland

health-i-care

health-i-care: innovations for a safer healthcare

Health-i-care: innovations for safer healthcare
Alle health-i-care-projectactiviteiten staan in het teken van het uiterst actuele thematische speerpunt preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties en antibioticaresistentie en de daarmee gepaard gaande risico’s voor patiënten en de volksgezondheid.

Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvelden diagnostiek, therapie, reiniging, medische technologie en voorlichtingsgerichte en persuasieve communicatietechniek. Het project is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen.

Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio. MKB’s zijn als motor voor deze innovaties onontbeerlijk. Slechts in samenwerking met hen kunnen de voor health-i-care gedefinieerde 30 maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën, die bijdragen aan het behoud van de voor onze gezondheid zo belangrijke hygiënische standaards, worden ontwikkeld.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

7.150.000,00 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 31.3.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Hoofdpartner

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Projectpartners

CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) , Central Veterinary Institute (CVI), Universiteit Twente, Universität Oldenburg - European Medical School (EMS), Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V., Biotrack B.V., BioVisible B.V., Brandes-Innovation i.G., Checkbuster B.V. , Check-Points Health B.V., Coolminds B.V., eLABBS / Exxellence B.V., Eno Zorgverzekering N.V., Hycult Biotechnology B.V., IDMC B.V., Indietopia B.V., initiate Development, KSYOS TeleMedisch Centrum, Lanthio-pharma B.V., Mediaproducts B.V., Novioscan B.V., Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG, ORTEC Consulting Group B.V., PolyVation B.V., RePoint B.V., Ridom GmbH, S&F Datentechnik GmbH & Co. KG, T-Xchange B.V., Virtask B.V., Watter B.V., Westfalen Gas AG, EasyMeasure B.V., CKM GmbH, Wetsus, Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), Universität Bielefeld (Fakultät für Gesundheitswissenschaften) , Christophorus-Kliniken (Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene), RadboudUMC, afdeling Medische Microbiologie, Cosine Research B.V.

Project
Financiering

Financier Bedrag
8D Games V.O.F. 19.585,00 €
AGILeBiotics B.V. 40.000,00 €
Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V. 36.000,00 €
Biotrack B.V. 0,00 €
BioVisible B.V. 40.000,00 €
Brainlink B.V. 46.666,00 €
Brandes-Innovation i.G. 46.666,80 €
Checkbuster B.V. 32.000,00 €
Check-Points Health B.V. 72.000,00 €
Christophorus-Kliniken (Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene) 18.000,00 €
Cicero Communicatie 7.081,80 €
CKM GmbH 38.000,00 €
Coolminds B.V. 46.666,80 €
Cosine Research B.V. 0,00 €
CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) 40.000,00 €
Desah B.V. 24.000,00 €
Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) 80.000,00 €
EasyMeasure B.V. 36.000,00 €
EFRE / EFRO 3.575.000,00 €
eLABBS / Exxellence B.V. 40.000,00 €
Eno Zorgverzekering N.V. 0,00 €
Gemeinschaftspraxis für Gefäßmedizin - Gefäßzentrum Mönchengladbach DGG 6.800,00 €
Hycult Biotechnology B.V. 40.000,00 €
IDMC B.V. 66.666,80 €
Indietopia B.V. 0,00 €
initiate Development 20.000,00 €
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 40.000,00 €
KSYOS TeleMedisch Centrum 0,00 €
LABCON-OWL Analytik, Forschung und Consulting GmbH 48.000,00 €
Lanthio-pharma B.V. 0,00 €
MB Niedersachsen 393.250,00 €
Mediaproducts B.V. 68.000,00 €
Microbial Analysis B.V. 40.000,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 471.900,00 €
MWIDE NRW 393.250,00 €
Novioscan B.V. 40.000,00 €
On-Lab GmbH 26.400,00 €
Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG 76.000,00 €
ORTEC Consulting Group B.V. 40.000,00 €
PolyVation B.V. 60.000,00 €
Provincie Drenthe 25.000,00 €
Provincie Flevoland 25.168,00 €
Provincie Fryslân 60.841,00 €
Provincie Gelderland 60.336,00 €
Provincie Groningen 75.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 7.920,00 €
Provincie Overijssel 60.335,00 €
RadboudUMC, afdeling Kindergeneeskunde 10.000,00 €
RadboudUMC, afdeling Medische Microbiologie 20.000,00 €
RePoint B.V. 40.000,00 €
Ridom GmbH 48.000,00 €
S&F Datentechnik GmbH & Co. KG 0,00 €
T-Xchange B.V. 0,00 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 327.066,80 €
Universität Bielefeld (Fakultät für Physik) 30.000,00 €
Universität Oldenburg - European Medical School (EMS) 30.000,00 €
Universiteit Twente 80.000,00 €
Virtask Virtual Assistant B.V 26.400,00 €
Wageningen Bioveterinary Research 25.000,00 €
Watter B.V. 0,00 €
Westfalen Gas AG 32.000,00 €
Wetsus 99.000,00 €